هشدار در مورد کسر بودجه عظیم بریتانیا

پوند انگلیس
Image caption بریتانیا نیز مانند بسیاری دیگر از کشورهای ثروتمند با کسر بودجه شدید روبروست

تعدادی از کارشناس امور اقتصادی در نامه ای به نشریه ساندی تایمز چاپ بریتانیا گفته اند دولت این کشور می بایست برای کاهش کسری بودجه عظیم بریتانیا سریع تر اقدام کند.

این افراد در مورد فقدان یک طرح موجه اقتصادی هشدار دادند که این امر می تواند باعث افزایش نرخ بهره و ضربه زدن به روند خروج از بحران اقتصادی شود.

جرج اوزبورن، وزیر دارایی حزب محافظه کار - حزب اصلی مخالف در بریتانیا گفت استدلال گوردون براون، نخست وزیر این کشور، در مورد کسری بودجه با شرایط کنونی مطابقت ندارد. این در حالیست که خزانه داری بریتانیا تاکید کرده است که استراتژی مشخصی برای کاهش بدهی های دولت تدوین کرده است.

این نامه توسط تعدادی از اساتید برجسته دانشگاهی و افراد بانفوذ سیاسی از جمله اعضای سابق کمیته سیاست های مالی و سر هوارد دیویس، معاون رئیس بانک انگلستان، امضا شده است.

در این نامه تاکید شده است که قرض های دولت باید بسیار زودتر از زمانی که الیستر دارلینگ، وزیر دارایی بریتانیا تعیین کرده است، کاهش یابد.

امضا کنندگان این نامه خواستار آن شدند که اقدام برای کاهش قرض های دولت، امسال و ترجیحا از طریق کاهش هزینه های دولتی انجام شود تا از طریق افزایش مالیات.

آنها از برنده انتخابات عمومی آینده خواستند که به تفصیل، یک استراتژی برای کاهش کسری بودجه ساختاری در طی 5 سال آینده ارائه کند.

این افراد نوشته اند: "زمان بندی دقیق این راه کارها باید بر پایه پیشرفت های اقتصادی و به خصوص آسیب پذیر بودن روند بهبود اقتصادی باشد. با این وجود برای اینکه این راه کارها عملی باشد دولت باید هدف خود را معطوف رفع کسری ساختاری کنونی در طی یک دوره پارلمان کند. که در این صورت تحت هر شرایطی اجرای اولین راه کارها باید طی سال مالی 2010/2011 آغاز شود."

آقای اوزبورن گفت: "لحظه حساسی برای مذاکرات اقتصادی بریتانیا فرا رسیده است. لحظه ای که استدلال گوردون براون در مورد کسری بودجه با شکست مواجه شده و یک توافق جمعی جدید برای تصمیمات عملی تر پدیدار می شود."

اما یک سخنگوی خزانه داری گفت دولت طرح واضحی را برای کاهش کسری بودجه به نصف در طی 4 سال آینده ارائه داده است.

احزاب محافظه کار و کارگر هنوز در مورد چگونگی تقلیل هزینه های عمومی، جزئیاتی ارائه نداده اند.

مطالب مرتبط