توتال به پرداخت رشوه متهم شد

توتال
Image caption توتال برای نخستین بار به پرداخت در رابطه با برنامه نفت در برابر غذا متهم می شود

مقام های قضایی فرانسه در حال تحقیق درباره معاملات شرکت نفتی توتال با حکومت عراق در دوران زمامداری صدام حسین هستند.

یک قاضی فرانسوی در حال پیگیری اتهام های وارد شده به توتال در رابطه با پرداخت رشوه به مقام های عراقی در ازای خرید نفت است.

اتهام های مطرح شده مربوط به برنامه "نفت در برابر غذا" در عراق است که سازمان ملل متحد بر آن نظارت می کرد.

برنامه نفت در برابر غذا به دولت عراق که مورد تحریم قرار گرفته بود، اجازه می داد مقدار کمی از نفت خام خود را در ازای دریافت کمک های انساندوستانه بفروشد.

تحریم های بین المللی عراق پس از حمله این کشور به کویت در سال ۱۹۹۱ به اجرا گذاشته شد و پس از سرنگونی حکومت صدام در نوامبر ۲۰۰۳ لغو شد.

تاکنون گزارش های زیادی درباره پرداخت رشوه های کلان به مقام های دولت وقت عراق برای خرید نفت از این کشور منتشر شده است.

سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵ گزارشی را منتشر کرد که بر اساس آن دو هزار شرکت خارجی برای خرید نفت خام عراق در قالب برنامه نفت در برابر غذا رشوه پرداخت کرده بودند.

این نخستین بار است که توتال در رابطه با معامله با حکومت صدام متهم می شود.

پیش تر از تعدادی از مدیران این شرکت تحقیق شده بود ولی آنها به طور رسمی متهم نشده بودند.

توتال می گوید از اتهام های وارد شده شگفت زده شده و تاکید کرده بر اساس ضوایط قانونی عمل کرده است.

مطالب مرتبط