تدابیر دولت بریتانیا برای کاهش کسری شدید بودجه

جورج اوزبورن
Image caption جورج اوزبورن تاکید کرد که دولت بر حمایت طبقه محروم جامعه و نیز امنیت شغلی تاکید می کند

دولت بریتانیا جزئیات تدابیری را که برای کاهش فاحش کسری بودجه اتخاذ خواهد کرد اعلام کرده است.

جوج اوزبورن، وزیر دارایی بریتانیا می گوید با اجرای این برنامه، دولت در سال جاری بیش از شش میلیارد پوند از کسری بودجه خود خواهد کاست.

وزیر دارایی بریتانیا که جزئیات این طرح را اعلام می کرد گفت محور برنامه او کاهش هزینه های غیرلازم دولت خواهد بود.

وی گفت دلایل اقتصادی قوی برای این که این کاهش ها در حال حاضر صورت گیرد، وجود دارد.

جورج اوزبورن خاطر نشان کرد که مطابق این برنامه، پولی که دولت برای بازپرداخت بدهی هایش مصرف می کند بیشتر از پولی خواهد بود که صرف آموزش و پرورش می شود.

وزیر دارایی بریتانیا گفت در حالی که دولت برای حمایت از آسیب پذیرترین قشر اجتماع تلاش می کند، تقویت اقتصاد کشور و تضمین امنیت شغلی را نادیده نخواهد گرفت.

طبق برنامه جورج اوزیورن، استخدام های جدید دولتی در حال حاضر متوقف خواهد شد و از طریق کاهش برنامه های تبلیغاتی و آگهی های دولتی و مشاوره های دولتی و نیز کاهش بودجه ادارات دولت، معادل یک میلیارد پوند صرفه جویی خواهد شد.

رابرت پرستون سردبیر بی بی سی در امور بازرگانی می گوید کاهش سه درصدی کمک مالی دولت به دانشگاه ها بدون تردید موجب اعتراض روسای دانشگاه های بریتانیا خواهد شد که هم اکنون نیز از نداشتن بودجه کافی شکایت دارند.

ولی آقای اوزبورن می گوید افزایش بدهی های دولت به میزان سه میلیارد پوند در هر هفته را نمی توان ادامه داد و بدهی های کلان دولت ثبات مالی را تهدید می کند.

وی خاطر نشان کرد در صورتی که به معضل کسری قابل توجه بودجه کشور پرداخته نشود، بهبود اقتصادی به مخاطره خواهد افتاد.

مطالب مرتبط