سهم ثروتمندان و فقرای تهران از امکانات زندگی

نقشه مناطق تهران - کتاب اول
Image caption ثروتمندان تهرانی بیشتر در مناطق شمالی شهر و فقرا در مناطق جنوب شهر ساکن هستند

وزارت اقتصاد و دارایی گزارشی منتشر کرده که در آن وضعیت اقتصادی خانوارهای تهرانی در مناطق ۲۲ گانه این شهر بررسی شده است.

بنابر آمار ارائه شده ۵۲ درصد خانوارهای ساکن در شهر تهران در ردیف بالاترین گروه های درآمدی (دهک های هشت، نه و ده) قرار دارند.

این گزارش که در آخرین شماره هفته نامه اقتصاد و دارایی چاپ شده از نمونه آماری مرکز آمار ایران استخراج شده است.

در این گزارش، هزینه خانوارها، درآمدها خانوار، دهک های درآمدی، برخورداری از مسکن ملکی و اجاره ای، برخورداری از اتومبیل و کامپیوتر را در بر می گیرد.

شکاف طبقاتی

در این گزارش شکاف درآمدی بین خانوارهای ساکن تهران نشان داده شده است به این معنی که ۶۵ درصد خانوارهای ساکن منطقه یک تهران (در محدوده ولنجک، تجریش و نیاوران) و ۶۴ درصد خانوارهای منطقه سه تهران (در محدوده ونک، قلهک و اختیاریه) در دهک دهم یعنی بالاترین گروه درآمدی قراردارند.

در مقابل، چهار درصد ساکنان منطقه ده (در محدوده سی متری جی، آذربایجان و کمیل)، سه درصد ساکنان منطقه ۱۶ در محدوده خزانه و میدان بهمن) و سه درصد خانوارهای منطقه ۲۰ (درمحدوده شهر ری) در ردیف پردرآمدترین خانوارها قرار دارند.

این شکاف درآمدی نشان می دهد که اکثر ثروتمندان در مناطق شمالی تهران زندگی می کنند و تعداد ثروتمندان در مناطق فقیرتر جنوب بسیار کم است. تعداد خانوارهای ثروتمند درمناطق مرکزی تهران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است.

در مقابل سه درصد کم درآمد ترین بخش های جامعه در منطقه یک تهران میان پردرآمدها زندگی می کند که این رقم در مناطق فقیر شهر نظیر منطقه ۱۶ حداکثر ۹ درصد است. خانوارهایی که در دهک یکم قرار می گیرند جزو فقیرترین بخش های جامعه هستند و حتی قادر به سیر کردن شکم خود نیز نیستند.

Image caption بنابر گزارش وزارت اقتصاد، نیمی از شهروندان تهرانی درآمدهای بالایی دارند

در بقیه مناطق جنوب شهر تهران درصد فقرا که پائین ترین سطح درآمد را دارند کمتر از نه درصد است و در مناطق ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۱۵ به ترتیب هشت، شش، شش و شش درصد زندگی می کنند. در آمارهای رسمی معمولا دهک اول درآمدی جزو فقر مطلق قرار می گیرد.

سهم خانوارهای تهرانی از منزل شخصی و کامیپوتر

نکته جالب این است که برخلاف آنکه پردرآمدها در مناطق شمالی تهران زندگی می کنند، اما خیلی از آنها صاحب منزل شخصی نیستند و در خانه های اجاره ای زندگی می کنند این در حالی است در حالی که ۷۳ درصد ساکنان منطقه ۲۰ تهران در شهر منزل شخصی دارند. در مقابل سرانه مساحت خانه ها در مناطق شمالی شهر تقریبا دوبرابر مناطق فقیرنشین است. یعنی سرانه مساحت خانه های مسکونی در شمال شهر بیشتر از ۴۴ متر است در حالی کهر در مناطق جنوب شهر انی رقم حدود ۲۱ متر است.

در میان خانوارهای تهرانی، مناطق شمالی شهر تهران بیشترین خودروها را دارند و بنابر آمار بیشتر از ۶۰ درصد ساکنان مناطق یک (ولنجک، تجریش و نیاوران)، سه (ونک، قلهک و اختیاریه) و ۲۲ (دهکده المپیک و پارک چیتگر) تهران دارای اتومبیل شخصی هستند ولی در مناطق جنوبی تعداد خانوارهای برخودار از خودرو تقریبا نصف این رقم است.

آمار منتشر شده نشان می دهد که در مناطق شمالی شهر تهرا ن تا ۶۴ درصد خانوارها کامپیوتر دارند ولی در مناطق فقیرتر جنوب شهر حداقل ۲۳ درصد خانوارها کامپیوتر دارند.

سطح تحصیلات تهرانی ها

در این گزارش همچنین وضعیت سرپرست خانوار از لحاظ میزان سواد بررسی شده است. میزان زنان سرپرست خانوار نیز بخشی از این گزارش است.

گزارش نشان می دهد که ۱۱ درصد سرپرستان خانوار در شهر تهران بی سوادند اما نسبت سرپرستان خانوار بی سواد در مناطق فقیر تا ۲۹ درصد هم می رسد.

تقریبا نیمی از سرپرستان خانوار درمناطق نظیر منطقه یک تهران در شمال شهر تحصیلات دانشگاهی دارند و این رقم در مناطق فقیرتر نظیر منطقه هفده صفر گزارش شده است.

البته در مناطقی نظیر منطقه نه تهران که محدوده مهرآباد تهران را در بر می گیرد نیز تعداد کمی در حد دو درصد تحصیلات دانشگاهی دارند.

آمار انتشار یافته نشان می هد که بیشتر از ۱۱ در صد از سرپرستان خانوار در تهران زن هستند و تعدادشان در مناطق شمالی و مرکزی شهر بسیار بیشتر از مناطق فقیر نشین جنوب شهر است.

مطالب مرتبط