در اسپانیا خانواده ها جور دولت را می کشند

بیشتر مردم اسپانیا از تدابیر اقتصادی دولت خشنود نیستند
Image caption بیشتر مردم اسپانیا از تدابیر اقتصادی دولت خشنود نیستند

اسپانیا به دنبال بحران اقتصادی جهان، ضررهای اقتصادی زیادی را متحمل شده به طوریکه اکنون یک نفر از هر پنج نفر در اسپانیا بیکار است و تدابیر ریاضتی که دولت این کشور اخیرا اتخاذ کرده، با مخالفت شدید مردم روبرو شده است.

دولت اسپانیا برای کاهش کسری بودجه قابل توجه کشور قصد دارد در دو سال آینده هزینه های دولتی را به میزان پانزده میلیارد یورو کاهش دهد. سیاست جدید دولت اسپانیا همچنین شامل کاهش پنج درصدی حقوق کارمندان بخش عمومی و بازخرید ده ها هزار کارمند است.

مردم در انتقاد از تدابیر مالی دولت اسپانیا در سراسر کشور تظاهرات برگزار می کنند. آنها از کاهش کمک های اقتصادی برای کارگران، بازنشسته ها و بیکاران به شدت ناراضی هستند و بیم آن دارند که اوضاع در اسپانیا هم مانند یونان به خشونت کشیده شود.

در میان جمعیت تظاهر کننده، زوج هایی هستند که با نوزادشان در کالسکه می آیند و یا پدر بزرگ ها و مادربزگ هایی که از کاهش امتیازات بازنشستگی شان عصبانی اند.

اسپانیا در حال حاضر دارای بیشترین نرخ بیکاری در اروپاست. چهار میلیون نفر از دولت کمک هزینه بیکاری دریافت می کنند که قرار است تا دوسال دیگر قطع شود.

کمیسیون کارگران، بزرگترین اتحادیه کارگری در اسپانیا می گوید تدابیر دولت مانند قطع حقوق بازنشستگی، روی این چهارمیلیون بیکار که برای امرار معاش بر خانواده های خود تکیه می کنند تاثیر بسیار بدی خواهد گذاشت.

از نظر مسئولان این اتحادیه، بیکاران آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند. با به پایان رسیدن دوران دریافت مزایای بیکاری، دولت تنها به مدت شش ماه به آنها چهار صد و بیست یورو خواهد پرداخت.

در اسپانیا بازنشستگان به فرزندان بیکار خود کمک می کنند تا این دوران سخت را بگذرانند. اما قطع حقوق بازنشستگی مساوی است با قطع این پشتیبانی های خانوادگی.

در حال حاضر خانواده ها هستند که چرخ اقتصادی کشور را می چرخانند.

به عنوان مثال در خانواده هفت نفری پدرو باتیستا، شش نفر بی کارند.

پدرو در طی دو سال گذشته بیکار بوده است. قبل از آن به مدت هشت سال در یک شرکت ساختمانی کار می کرد اما مثل بسیاری دیگر به دلیل بحران اقتصادی و کمبود کار اخراج شد.

دیگر اعضای خانواده او نیز یکی پس از دیگری بیکار شدند. حال حقوق بازنشستگی مادربزرگ، قسط کافه ای را می پردازد که مادرش باز کرده بود و در اثر بحران اقتصادی ورشکسته شد.

خانواده های اسپانیایی نشان داده اند که می توانند با کمک همدیگر این دوران سخت را بگذرانند. اما خانواده هایی مثل خانواده پدرو ممکن است در دراز مدت نتوانند با حقوق یک کارمند و یک بازنشسته بقای خانواده هفت نفری خود را تضمین کنند.

مطالب مرتبط