رکود اخیر آمریکا 'طولانی ترین از زمان جنگ جهانی'

کارگری در آمریکا
Image caption نگرانی از بیکاری گریبانگیری بسیاری در آمریکاست

در گزارش یک سازمان معتبر اقتصادی نتیجه گیری شده است که رکود اخیر اقتصادی آمریکا 18 ماه ادامه داشته و طولانی ترین رکود از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون بوده است.

"دایره ملی تحقیقات اقتصادی" (NBER) گفت که رکود در سال 2007 شروع شده بود که در ژوئن 2009 پایان یافت.

اندرو واکر دبیر خبرهای اقتصادی بخش جهانی بی بی سی می گوید که دیدگاه های این سازمان در آمریکا جدی گرفته می شود هرچند که گاه با تاخیر به یک دیدگاه خاص می رسد.

نتیجه گیری های این سازمان فقط بر داده های مربوط به تولید ناخالص ملی (جی دی پی) استوار نیست و اطلاعات بیشتری را در بر می گیرد.

اطلاعات مربوط به درآمد، تولید صنعتی، اشتغال و کلی فروشی از جمله داده هایی است که در این تحلیل به کار گرفته می شود.

براساس گزارش این مرکز، دو رکود طولانی قبلی که پس از جنگ جهانی دوم روی داد، به سال های 1973 تا 1975 و 1981 تا 1982 مربوط می شود که هر کدام 16 ماه طول کشید.

تجدید نظر در میزان رشد

در گزارش "دایره ملی تحقیقات اقتصادی" آمده است: "این کمیته نتیجه گیری نکرد که شرایط اقتصادی از آن ماه (ژوئن 2009) تاکنون مطلوب بوده است یا اینکه اقتصاد به فعالیت در حد ظرفیت عادی بازگشته است."

"در عوض، این کمیته فقط به این نتیجه رسید که در آن ماه یک رکود پایان یافت و روند بهبود اقتصادی آغاز شد."

در تحول جداگانه ای در روز دوشنبه "سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه" (OECD) پیش بینی خود از رشد اقتصادی آمریکا را کاهش داد.

این سازمان پیش بینی می کند که اقتصاد آمریکا امسال دو و شش دهم درصد رشد می کند، درحالی که قبلا آن را سه و دو دهم پیش بینی کرده بود.

"او ای سی دی" همچنین در تازه ترین بررسی خود از اقتصاد آمریکا اخطار داد که روند نزولی ممکن است باعث خسارت دیدن اقتصاد در درازمدت شود که میزان بالای بیکاری در بلندمدت از عواقب آن است.

همزمان "مرکز تحقیقات اقتصاد و بازرگانی بریتانیا" (CEBR) گفت که انتظار دارد رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری به دو و نیم درصد برسد و در سال آینده 2.2 درصد باشد.

مطالب مرتبط