تحقیق کم سابقه در هند: ده درصد مردم بیکارند

Image caption این تحقیق همچنین می گوید که بیش از یازده درصد از ساکنان مناطق روستایی بیکارند این در حالی است که این آمار در مناطق شهری هفت و سه دهم درصد است

بنا به تحقیقی جدید در مورد وضعیت اشتغال در هند نزدیک به 10 درصد از مردم این کشور بیکارند.

این تحقیق، که توسط وزارت فدرال کار هند تهیه شده و گفته می شود اولین باری است که در این کشور چنین تحقیقی صورت گرفته، چهل و شش هزار خانوار را در 28 ایالت تحت مطالعه قرار داده است.

دست اندرکاران این کار تحقیقی همچنین دریافته اند که 85 درصد مردم هند به بیمه اجتماعی دسترسی ندارند.

نظرسنجی های مختلف نشان داده است که میزان بیکاری در هند بین دو و هشت دهم درصد تا بیش از 10 درصد است.

تحلیلگران می گویند رقم واقعی خیلی بیشتر است.

آنها می گویند اغلب نظرسنجی ها نشان نمی دهد که بخشی از بیکاری رو به ازدیاد شامل افرادی می شود که از یافتن کار دلسرد شده اند یا کسانی هستند که کار نیمه وقت دارند و به دنبال کار تمام وقت هستند.

تازه ترین گزارش وزارت کار (سال 2009 - 2010)، در سیصد بخشداری هند و در میان افراد 15 تا 59 سال انجام گرفته است.

در این گزارش آمده است که 9 و چهار دهم درصد از آنها بیش از شش ماه است که بیکارند.

این تحقیق همچنین می گوید که بیش از یازده درصد از ساکنان مناطق روستایی بیکارند. این در حالی است که این آمار در مناطق شهری هفت و سه دهم درصد است.

بنا به گزارش تازه وزارت کار هند بیکاری در میان زنان بیشتر از همین گروه سنی مردان بوده است.

در حالی که بیش از هفتاد درصد از شاغلان، کار آزاد داشته اند و خویش فرما بودند، فقط هفده درصد درآمد منظم دارند و حقوق بگیر هستند.

بنا به نظرسنجی وزارت کار هند هر سال شمار افرادی که در نواحی روستایی شاغلند کم می شود.

تحلیلگران اقتصادی می گویند با وجود رشد چشمگیر اقتصادی هند، آمار اعلام شده، ابعاد واقعی بیکاری در این کشور را آشکار نمی کند.

آنها می گویند میزان بیکاری اغلب نشان می دهد که آمار کاهش داشته است چون نظرسنجی ها زمانی انجام گرفته که پاسخ دهندگان برای مدت کوتاهی در برنامه های کاریابی دولت مشارکت داشته و شاغل بوده اند.

کارشناسان می گویند بسیاری از آنهایی که کار یافته اند در بخش روز مزد سرگرم کارند که به این معنی است که هیچ گونه دسترسی به بیمه اجتماعی ندارند.

مطالب مرتبط