چین بیشتر از بانک جهانی وام اعطا کرده است

دلار
Image caption دولت چین دو تریلیون دلار ذخایر ارزی دارد

براساس تحقیقات روزنامه تایمز مالی چاپ لندن بانک های عمران و صادرات واردات چین دست کم 110 میلیارد دلار به دولتها و شرکت های کشورهای در حال رشد وام داده اند.

بنا به گزارش تایمز مالی وام هایی که بانک جهانی بین اواسط سال های 2009 , 2010 به این کشورها پرداخته تنها به بیش از 100 میلیارددلار می رسد.

دو بانک چینی ذکرشده جزئیات وام های خود را منتشر نمی کنند ولی تحقیقات تایمز مالی براساس اعلامیه هایی صورت گرفته که در مورد قراردادهای بازرگانی، وام های داده شده به کشورهای خارجی ،گیرندگان وام و دولت چین انتشار یافته است .

این بدین معناست که آمار بدست آمده به احتمال زیاد کمتر از میزان واقعی بعضی از وام های داده شده است زیرا پرداخت بعضی از وام هابه دلیل حساسیت موضوع اعلام نشده است .

بانک های وام دهنده به بانک های راهبردی معروفند زیرا از راهبردهای دولت چین در جهت حفظ منافع ملی پیروی می کنند.

یکی از وظایف ویژه بانک عمران چین جلوگیری از کاهش و یا از بین بردن تنگنای اقتصادی چین در تامین موادخام است . یکی دیگر از وظایف این بانک بدست آوردن بازار در کشورهای خارجی برای شرکت های چینی است .

تحقیقات پژوهشگران تایمز مالی اوج دوره رکود اقتصادی جهان را هم در برمی گیرد.

بانک های چین در دوره ای به تولید کنند گان موادخام وام داده اند که آنها به سختی می توانستند از کشورهای دیگر کمک مالی دریافت کنند.

بانک های چین هم چنین به عقد قراردادهای درازمدت دولت در زمینه انرژی ازجمله نفت به روسیه، ونزوئلا و برزیل کمک کرده اند.

دولت چین که دارای ذخایر ارزی به ارزش دو تریلیون دلار است برای پیش برد اهداف استراتژیک خود به اندازه کافی برای دادن وام و کمک های مالی بودجه دارد .

اما نکته جالب این است که بخش مالی خصوصی چین موقعیت دیگری دارد.

میزان سرمایه گذاری مستقیم شرکت و موسسات مالی چین در سال گذشته پنجاه میلیارد دلار بود که تنها به نیمی از سرمایه گذاری مستقیم شرکت ها ی خارجی در چین می رسد .

مطالب مرتبط