بانک جهانی درباره افزایش بهای مواد غذایی هشدار داد

انبار پیاز حق نشر عکس Reuters
Image caption در چهار ماه بین اکتبر ۲۰۱۰ تا ژانویه ۲۰۱۱ حدود ۱۵ درصد افزایش داشته است

بانک جهانی با هشدار درباره افزایش بهای مواد غذایی در بازاهای جهانی هشدار داده است.

به گزارش بانک جهانی، افزایش بی سابقه قیمت مواد غذایی باعث شده ۴۴ میلیون نفر در سراسر جهان از تابستان گذشته به زیر خط فقر رانده شوند.

بر این اساس، بهای مواد خوراکی در فاصله چهار ماهه اکتبر ۲۰۱۰ تا ژانویه ۲۰۱۱ حدود ۱۵ درصد افزایش داشته است.

بانک جهانی از گروه ۲۰ خواسته است در اجلاس این هفته خود به این موضوع رسیدگی کند.

رابرت زلیک، رئیس بانک جهانی در بیانیه ای گفت: "قیمت جهانی مواد خوراکی به طور خطرناکی رو به افزایش است و ده ها میلیون نفر را در سراسر جهان تهدید می کند."

آقای زلیک همچنین گفت روند فزاینده بهای مواد خوراکی از عوامل ناآرامی های اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقاست، هرچند که عامل اصلی آن نیست.

افزایش شدید بهای مواد خوراکی در سال ۲۰۰۸ شورش و ناآرامی در چند کشور جهان را به همراه داشت. بانک جهانی در آن زمان پیشبینی کرد ۱۲۵ میلیون نفر در فقر شدید زندگی می کنند.

بانک جهانی می گوید بهای مواد غذایی در شرایط کنونی ۳ درصد کمتر از سال ۲۰۰۸ است.

با این حال، متوسط قیمت این مواد ۲۷ درصد بیشتر از سال گذشته است.

مطالب مرتبط