مجلس کلیات بودجه سال ۱۳۹۰ را تصویب کرد

نمایندگان در حال بررسی بودجه حق نشر عکس MEHR
Image caption از ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه بررسی کلیات بودجه در صحن مجلس، ۶۱ نماینده مخالف تصویب کلیات بودجه بود و ۹ نفر رای ممتنع دادند

با رای موافق ۱۴۹ نماینده مجلس، کلیات بودجه ۵۱۷ هزارمیلیارد تومانی دولت در سال ۱۳۹۰ تصویب شد. از ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه بررسی کلیات بودجه، ۶۱ نماینده مخالف تصویب کلیات بودجه بودند و ۹ نفر رای ممتنع دادند.

رقم بودجه در لایحه پیشنهادی دولت ۵۲۱ هزار میلیارد تومان بود که بعد از بررسی در کمیسیون تلفیق مجلس، این رقم به ۵۱۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در گزارش خود به نمایندگان مجلس گفت که با تصمیم کمیسیون تلفیق منابع بودجه دولت با دو و نیم درصد کاهش به ۱۷۳ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک های دولتی هم با دو دهم درصد کاهش به ۳۶۱ هزار میلیارد تومان کاهش رسید.

بنابر لایحه بودجه، دولت از طریق فروش شرکت های وابسته به خود در سال ۱۳۹۰ ، هشت هزار و سیصد هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت.

درآمد دولت از طریق اخذ مالیات هم چهل هزار و سیصد میلیارد تومان است.

با تصویب مجلس، دولت در سال ۱۳۹۰ تنها برای مقاوم سازی مدارس اجازه دارد هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی پول بردارد.

'بودجه در هم ریخته'

بودجه سال ۱۳۹۰ با هفتاد و پنج روز تاخیر در اسفند ماه به مجلس ارائه شد و بررسی و مجلس تصویب آن را به سال جدید موکول کرد.

برای دو ماه اول سال، مجلس با تصویب بودجه برای دو ماه اول به دولت اجازه داده تا بر اساس بودجه سال گذشته مبلغ بیست هزار میلیارد تومان (۲۰میلیارد دلار) هزینه کند.

بررسی کلیات لایحه بودجه در حالی آغاز شد که مخالفان تصویب این بودجه، آن را به هم ریخته خواندند و خواهان بازنویسی آن شدند.

احمد توکلی، یکی از مخالفان لایحه بودجه، پیشنهاد کرد که مجلس دو ماه دیگر بودجه علی الحساب برای دولت تصویب کند و در این فاصله بودجه سال ۱۳۹۰ دوباره توسط "کمیته ای متشکل از دولت و مجلس بازنویسی شود."

آقای توکلی در مخالفت با تخصیص اعتبارات در بودجه گفت: "اختیار توزیع پنج هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان در دست معاون برنامه ریزی رئیس جمهوی است. کیست که نداند که این به معنای افزایش اختیارات رئیس جمهور و آن رئیس دفتر مسئله دارش است."

انتقاد دیگر از بودجه مربوط به درآمدهای ناشی از حذف یارانه ها بود که اکنون به بحث اصلی ایران تبدیل شده است.

محمدرضا خباز نماینده کاشمر گفت که بنابر قانون مصوب مجلس، باید امسال درآمد دولت از محل افزایش قیمت ها حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان می شد در حالی که در لایحه بودجه این رقم ۶۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است این یعنی "قیمت ها در سال ۹۰ باید سه برابر افزایش پیدا کند."

آقای توکلی هم گفت که "با قیمت های فعلی طبق برآورد دولتی منابع حاصل بین ۳۰ تا ۳۲ هزار میلیارد تومان بیشتر نخواهد بود ولی میزان لازم برای یارانه نقدی به طور ثابت حداقل ۳۷ هزار میلیارد تومان است یعنی اگر ریالی به تولید داده نشود باز کسری می آورد."

رابطه نفت و دولت

بخش قابل توجهی از جلسه روز سه شنبه مجلس صرف بررسی سهم بودجه از درآمد نفت شد. ابتدا قرار بود که بیست و دو و چهار دهم درصد از درآمد نفت به توسعه میادین نفتی اختصاص داده شود، اما این پیشنهاد به تصویب نرسید. مخالفان اختصاص این میزان را مغایر با برنامه پنجم توسعه می دانستند.

براساس ماده ۲۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت باید ده درصد از درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی را به توسعه میادین نفتی و گازی اختصاص دهد.

دست آخر قرار شد تا چهارده و نیم درصد از درآمد حاصل از فروش نفت به توسعه صیانتی منابع نفتی اختصاص داده شود اما به دلیل کمبود وقت، بررسی این ماده از لایحه بودجه به جلسه بعدی موکول شد.

اوراق مشارکت

در بودجه امسال به شرکت های وابسته به وزارتخانه های نیرو نفت، مسکن و شهرسازی و راه و ترابری اجازه داده شد که برای اجرای طرح های انتفاعی تا سقف بیست هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی منتشر کند.

شرکت‌های وابسته به وابسته وزارت راه و ترابری هم می توانند با تضمین دولت ۴ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کنند.

همچنین به شرکت های وابسته به وزارت نیرو اجازه داده شد برای تکمیل طرح‌های آب‌های مرزی و مشترک با تضمین دولت تا سقف هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی با تضمین دولت منتشر کند.

مطالب مرتبط