بانکهای ایرانی: پانزده میلیون تومان را از کجا آورده اید؟

اسکناس حق نشر عکس isna
Image caption ایران سعی دارد تا خود را از اتهام پولشویی مبرا کند

بانک مرکزی ایران برای مبارزه پولشویی به تمام بانکها دستور داده مشخصات کسانی را که بیش از ۱۵ میلیون تومان پول به بانک می آورند، گزارش دهند.

بنابر دستورالعملی که بانک مرکزی ارائه داده هر کسی که بیش از پانزده میلیون تومان پول را به بانک ببرد باید فرمهایی را پر کرد و در صورتی که فرمهای مربوط را پر نکند، بدون اطلاع مشتری، بانک پولش را بلوکه می کند.

البته اگر مشتری نتواند فرمها را پرکند، به او فرصت داده می شود تا اطلاعات مورد نیاز را فراهم و موسسه اعتباری و بانکی آن را پر کرده و به تائید مشتری می رساند.

شماره ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی اشخاص حقوقی و یا شماره فراگیر اشخاص خارجی، توضیح مشتری در باره منشاء پول نقد پرداخت از جمله مواردی است که مشتری باید حتما در فرم مربوط بنویسد.

علاوه بر این کارکنان بانکها و موسسات اعتباری باید اطلاعاتی را که مشتری در فرم نوشته با مدارک شناسایی مشتری تطبیق داده و بعد دستور انتقال یا واریز پول را صادر کند.

در صورتی که اطلاعات مشتری اشکال داشته باشد موسسه بانکی و اعتباری باید آن را به اطلاع واحد اطلاعات مالی برساند و ارائه خدمات به مشتری متوقف شود.

همه بانکها و موسسات اعتباری موظف شده اند تا نرم افزارهای خود را طوری طراحی کنند که علاوه بر ثبت کلیه دریافت ها و پرداختها، امکان پرداخت وجه نقد بیش از پانزده میلیون تومان به مشتری را غیرممکن کند.

در این دستورالعمل پیش بینی شده، درصورتی که مشتری پول نقدی بیشتر از پانزده میلیون خواست باید آن را به اطلاع واحد اطلاعات مالی برساند.

واحد اطلاعات مالی یکی از واحدهای اصلی زیر مجموعه شورای عالی پولشویی در ایران است که مهمترین وظیفه اش دریافت گزارش و اطلاعات از واحدهای مالی و کمیته های مبارزه با پولشویی مستقر در بانکهاست.

این واحد بعد از مطالعه و بررسی گزارشهای دریافتی از بانکها و بیمه های کشور، موارد تخلف را به قوه قضائیه گزارش می کند.

اتهام پولشویی در ایران

برخی نهادهای مالی و بانکی ایرانی در خارج از این کشور در سالهای اخیر همواره با این اتهام مواجه بوده اند که در پولشویی نقش دارند؛ اتهامی که دولت ایران آن را رد می کند.

ایران از مدتها پیش سعی دارد برای مقابله با پولشویی بخشی از قوانین و مقررات خود را اصلاح کند.

آئین نامه اجرایی پولشویی حدود سه سال و نیم پیش به تصویب مجلس رسید و بعد از آن دولت مقرراتی را برای اجرای آن وضع کرد.

دولت می گوید که هدف از اجرای قانون پولشویی حفظ و مصونیت کسانی است که به فعالیت سالم اقتصادی مشغولند و "نظام بانکی کشور در فعالیت های بین المللی خود از خطرات این پدیده شوم (پولشویی) که موجد آثار مخرب و زیانباری برای اقتصاد کشور است، مصون بماند."

یکی از انتقادهای بین المللی به ایران این بوده که این کشور از نظر تشکیلات و نظارت ضعف هایی زیادی دارد برای همین به نهادهای مالی و پولی بین المللی توصیه می شده است تا در زمینه معامله با ایران هوشیار باشند.

سال گذشته "گروه کاری اقدامات مالی برای مبارزه با پول شویی" که مقر آن در پاریس است، به سرمایه گذاران و بازرگانان هشدار داد که در مبادلات خود با ایران به دقت مراقب آثار پولشویی و تامین مالی فعالیت های تروریستی باشند.

برخی کارشناسان می گویند که دولت ایران سعی کرده با تصویب و اجرای قوانین و مقررات مربوط به پولشویی، خود را از اتهام آسیب پذیر کردن نظام مالی بین المللی به دلیل ضعف نظارتی مالی مبرا کند.

مطالب مرتبط