ناخرسندی ایران از حضور شرکت های نفتی غربی در دریای خزر

یک مقام نفتی ایران از حضور شرکت های نفتی غربی در اکتشاف و استخراج منابع دریای خزر انتقاد کرده است.

حسین اسماعیلی، مدیر کل اروپا، آمریکا و کشورهای همسایه دریای خزر در وزارت نفت ایران، به ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گفته است که کشورش موافق فعالیت شرکت های غربی در دریای خزر نیست چون که معتقد است کشورهای حاشیه دریای خزر برای استخراج نفت و گاز ظرفیت بالایی دارند.

این مقام ایرانی می گوید: "با توجه به ظرفیت های موجود در کشورهای منطقه، با تشکیل شرکت های مشترک، همه کشورهای حاشیه خزر می توانند در اکتشاف و استخراج ذخایر نفت و گاز خزر بدون دخالت بیگانگان مشارکت کنند."

به گفته آقای اسماعیلی "تجربه نشان داده است که هرکجای جهان پای کشورهای غربی باز شده هرچند تکنولوژی جدیدی آورده شده اما در برداشت از منابع نفت و گاز کشورها صیانت نمی کنند بلکه بیشتر به دنبال کسب سود و منافع خود هستند."

ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان پنج کشور ساحلی دریای خزر هستند.

آقای اسماعیلی، ناخرسندی ایران از حضور شرکت های نفتی غرب را در جریان حضور در هجدهمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز باکو پایتخت جمهوری آذربایجان اعلام کرده است.

به نظر می رسد که گفته های این مقام ایرانی انتقاد تلویحی از جمهوری آذربایجان است که شرکت های نفتی غربی در اکتشاف و استخراج نفت و گاز دریای خزر حضور گسترده ای دارند.

این مقام نفتی ایران گفته است دریای خزر مثل خانه ای برای همه ماست در حالی که برای شرکت های غربی خزر به محلی برای کسب درآمد تبدیل می شود.

آقای اسماعیلی می گوید هم اکنون سکوی اکتشافی ایران که "امیرکبیر" نام دارد، فعالیت های اکتشافی و مطالعاتی خود را در دریای خزر آغاز کرده است. این سکو پیشتر "البرز" نامیده می شد.

با توجه به عمق زیاد آب در حاشیه جنوبی دریای خزر، اکتشاف و استخراج نفت و گاز در این منطقه که سهم ایران است، مستلزم سرمایه گذاری بیشتر و فن آوری مجهز تری است.

تحریم اقتصادی ایران هم سرمایه گذاری شرکت های خارجی در صنایع نفت و گاز این کشور را با دشواری های زیادی رو به رو کرده است.

با وجود منابع سرشار نفت و گاز در نواحی جنوب ایران، کارشناسان اقتصادی معتقدند، بهره برداری از منابع انرژی این کشور در دریای خزر که هزینه تولید آن در نهایت بیشتر می شود، هنوز برای ایران صرفه اقتصادی ندارد.