پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول شد

بسیاری از رهبران و وزرای دارایی دنیا از انتصاب کریستین لاگارد وزیر دارایی فرانسه به ریاست صندوق بین المللی پول استقبال کردند. خانم لاگارد دیروز اولین زنی شد که به ریاست این نهاد رسید. همواره ریاست صندوق بین المللی پول به یک اروپایی می رسد، ولی این بار اقتصادهای نوظهور امیدوار بودند این رویه تغییر کند. اولین چالش خانم لاگارد در کنار حل بحران یونان، جلب رضایت این کشورها هم هست.

برگردان گزارشی را میبینیم از میشل فلوری.