پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دفاع دولت پرتغال از برنامه‌هایش برای جبران کسری بودجه

بر اساس گزارش یکی از موسسات معتبر ارزیابی مالی اعتباری، اعتبار پرتغال - علیرغم گرفتن وام های کلان بین المللی - به پایین ترین سطح سقوط کرده. دولت پرتغال گفته این رتبه بندی بی اعتبار است و از برنامه‌هایش برای جبران کسری بودجه دفاع کرده.

جزئیات بیشتر از فریبا صحرایی.