پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصویب طرح کاهش هزینه‌های دولت در ایتالیا

کابینه سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا، برای دومین بار در یک ماه؛ طرحی را با هدف کاهش سریع کسری بودجه این کشور تصویب کرد. بر اساس این طرح؛ دولت ایتالیا تا دو سال دیگر، ۶۴ میلیارد دلار از هزینه هایش کم می کند. این به معنی بیکاری ۵۰ هزار کارمند دولت و مالیات بیشتر افراد پردرآمد است.

رعنا رحیم پور گزارش می دهد.