پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اقتصاد ایران در چارچوب حذف یارانه ها

بیش از هفت ماه از حذف یارانه ها در ایران می گذرد، سیاستی که موافقان و مخالفان زیادی دارد. از امروز به مدت پنج روز در برنامه ۶۰ دقیقه نگاهی داریم به جنبه های مختلف اقتصادی که باید بدون یارانه روی پای خود بایستد. در ایران آمارهای رسمی از افزایش هزینه های خانوار خبر می دهد...برای نمونه یک خانواده چهار نفره، حالا برای خرید خوراک باید تا ۲۵ درصد بیشتر خرج کند. اما در کشورهایی که برای شیر و نان یا برق و گاز یارانه ای پرداخت نمی شود، خانواده ها چطور از پس هزینه ها بر می آیند؟

فرانک عمیدی گزارش می دهد.