اعتصاب عمومی در ایتالیا علیه ریاضت اقتصادی

 اعتصاب عمومی در ایتالیا حق نشر عکس AP
Image caption در نتیجه اعتصاب در ایتالیا برخی از پروازها لغو شده و اغلب ادارات دولتی نیز در سراسر این کشور تعطیل شده اند

دهها هزار نفر در ایتالیا در اعتراض به سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت برای کاهش بدهی این کشور دست به تظاهرات زده اند.

این راهپیمایی ها در چارچوب اعتصاب یک روزه ای برگزار می شود که بزرگترین اتحادیه کارگری ایتالیا آنرا سازمان دهی کرده است.

بعضی از اتحادیه های کوچکتر و میانه روتر با برگزاری اعتصاب مختالفت کرده اند.

آنها می گویند در شرایطی که شغل و کار مردم در معرض خطر است، برگزاری اعتصاب فایده ای ندارد.

در نتیجه این اعتصاب پرواز بعضی از هواپیماها لغو شده و اغلب ادارات دولتی نیز در سراسر ایتالیا تعطیل شده اند.

این اعتصاب همزمان با جلسه امروز پارلمان ایتالیا برگزار می شود که قرار است در آن یک برنامه ریاضت اقتصادی با هدف تعدیل بودجه ایتالیا در طی ۲ سال، به بحث گذاشته شود.

اتحادیه های کارگری می گویند تدابیر پیشنهادی شرایط اخراج کارگران توسط کارفرماها را آسان تر خواهد کرد.

این اتحادیه ها خواستار آن هستند که برای کاهش کسری بودجه کشور دولت علیه کسانی که از پرداخت مالیات طفره می روند، سختگیری بیشتری بخرج بدهد.

دولت ائتلافی راست میانه سیلویو برلوسکونی تحت فشار سایر کشورهای عضو حوزه یورو ناچار شده است که برای کاهش هزینه هایش تدابیری فوری اتخاذ کند.

پارلمان ایتالیا قرار است این هفته یک برنامه ریاضت اقتصادی را که در جریان تعطیلات ماه اوت، با عجله و به اصرار بانک مرکزی اروپا تدوین شده بود، تصویب کند.

اما بسیاری از تدابیری که ابتدا در این طرح گنجانده شده بود، از جمله دریافت مالیات از افراد پردرآمد، اصلاح نظام بازنشستگی و برچیدن شوراهای محلی، بعدا در پی اعتراضات عمومی لغو و یا اصلاح شدند.

مطالب مرتبط