پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتبار مالی ایتالیا یک درجه کم شد

امروز یک موسسه اعتبارسنجی بین المللی، اعتبار مالی ایتالیا را یک درجه کاهش داد. موسسه استاندارد اند پور می‌گوید. چشم انداز اعتبار مالی ایتالیا منفی است برای همین ممکن است باز هم اعتبار مالی این کشور کم شود. بازارها هنوز به کاهش اعتبار ایتالیا اعتنایی نکرده‌اند.

امیر پایور گزارش می دهد.