یونان تدابیر ریاضتی را در ازای کمک خارجی شدت می بخشد

اعتراض یونانی ها به تدابیر ریاضتی حق نشر عکس Reuters
Image caption تدابیر ریاضتی دولت یونان به اعتراض های گسترده دامن زده است

دولت یونان در حرکتی برای قانع کردن وام دهندگان خارجی برای ارائه کمک مالی بیشتر به این کشور تدابیر ریاضتی سخت تری را به اجرا می گذارد.

دولت یونان در جلسه روز چهارشنبه کابینه با کاهش بیشتر حقوق بازنشستگی و تمدید مالیات ملک توافق کرد.

این اقدام در پی دو روز گفتگوهای دشوار با صندوق بین المللی پول (آی ام اف) و مقام های اروپایی صورت می گیرد.

یک مقام دولتی گفت که تا ۲۰ درصد بخش هایی از حقوق بازنشستگی که از دولت دریافت می شود تا ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.

کابینه یونان برای بحث درباره تدابیر ریاضتی بیشتر در ازای یک قسط کمک هشت میلیارد یورویی برای بیش از شش ساعت تشکیل جلسه داد.

آتن برای دو روز مشغول مذاکره با آی ام اف، کمیسیون اروپایی و بانک مرکزی اروپا بر سر شرایط طرح نجات مالی بوده است.

ناآرامی و اعتصاب

الیاس موسیالوس سخنگوی دولت گفت که رشته تدابیر مورد توافق کابینه در روز چهارشنبه "به ما اجازه خواهد داد تا سال ۲۰۱۴ به شرایط طرح نجات مالی پایبند بمانیم."

آقای موسیالوس گفت که بحث ها با آی ام اف، کمیسیون اروپایی و بانک مرکزی اروپا پس از ورود بازرسان در اوایل هفته آینده کامل خواهد شد.

نگرانی در بازارهای مالی دایر بر اینکه یونان در آستانه عدم پرداخت بدهی هایش قرار دارد باعث سقوط ارزش شاخص سهام و افت ارزش یورو شد.

چشم انداز افزایش بیشتر مالیات ها و کاهش هزینه ها احتمالا با مخالفت فزاینده در کشوری که از قبل شاهد ناآرامی و اعتصاب کارمندان دولت بوده روبرو خواهد شد.

یونان از سال گذشته بر وام های گرفته شده از یک صندوق طرح نجات مالی حاوی ۱۱۰ میلیارد یورو برای جلوگیری از ناتوانی کشورهای حوزه یورو در پرداخت بدهی هایشان تکیه کرده است.

این کشور قرار بود ماه آینده هشت میلیارد یورو دریافت کند، اما سه سازمان طرف مذاکره یونان پرداخت آن را معلق کردند زیرا معلوم نبود که یونان تدابیر ریاضتی لازم برای دریافت وام را اجرا کرده است یا خیر.

دولت یونان همچنین روند خصوصی سازی و طرح هایی برای رقابتی کردن برخی حرفه ها که مقررات سنگینی بر آنها اعمال شده است را سرعت خواهد بخشید.

مطالب مرتبط