پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار صندوق بین المللی پول درباره بحران مالی اروپا

صندوق بین المللی پول امروز هشدار داد برای نجات اروپا از بحران بدهی ها به منابع مالی بیشتری نیاز دارد. طی سه روز نشست سالانه صندوق و بانک جهانی، این دو نهاد گفتند اقتصاد جهان وارد مرحله خطرناکی شده و اقدامات قاطعی لازم دارد. اما این منابع مالی جدید از کجا باید تامین شود و در صورت تامین نشدن، چه سرنوشتی منتظر اروپاست؟

امیر پایور گزارش می‌دهد