پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طرح اتحادیه اروپا برای نجات منطقه پولی یورو

پس از پایان نشست سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن، حالا جزئیات بیشتری از طرح نجات اروپا از بحران بدهی ها منتشر شده است. گزارش شده قرار است بخشی بزرگی از بدهی های یونان بخشیده شود و کمک مالی به سایر کشورهای بحران زده منطقه یورو زیادتر شود. وزیر دارایی یونان این گزارشها را تکذیب کرده است.

امیر پایور گزارش می‌دهد