پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ناتوانی یونان از اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا

دولت یونان می گوید نمی تواند سیاستهای ریاضت اقتصادی را به همان اندازه ای که اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول در نظر دارند، اجرا کند. خبری که حالا تاثیراتش فقط به اروپا محدود نمی شود. بازارهای آسیا که کارشان را زودتر شروع می کنند، اولین قربانیان امروز بودند. بعد از آسیا، نوبت سقوط شاخص ها در اروپا بود.

پوریا ژافره گزارش می دهد