پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت و گو با عبدالله سالم البدری، دبیرکل اوپک

اوپک، سازمان کشورهای صادر کننده نفت، برای چهارمین ماه متوالی پیش بینی کرده، تقاضا برای نفت در جهان هم چنان بیشتر می شود اما آهنگ رشد کندتر شده. بر اساس پیش بینی این سازمان، امسال، رشد تقاضای روزانه، ۱۸۰ هزار بشکه کمتر خواهد شد. خبرنگارمان امیر پایور از عبدالله سالم البدری، دبیرکل اوپک پرسیده، آیا برآورد تازه این سازمان از میزان جهانی تقاضا، باعث کاهش سقف تولید خواهد شد؟