پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دومین روز اعتراضات به نظام سرمایه‌داری

در بسیاری از شهرهای دنیا، تجمعهای اعتراضی به نظام سرمایه داری، برای دومین روز پیاپی برگزار شد. معترضان در بعضی از شهرها، شب را در خیابان گذراندند. این تجمعات، در پایتخت ایتالیا چند زخمی بر جا گذاشت. در نیویورک هم ده ها نفر بازداشت شدند. شمار شرکت کنندگان تجمع امروز به مراتب کمتر از دیروز بود.

رعنا رحیم‌پور گزارش می‌دهد