پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به ریشه‌های بحران مالی حوزه یورو

رهبران اروپا می گویند، بحران مالی حوزه یورو، بزرگترین بحران این قاره بعد از جنگ جهانی دوم است. حالا ترس از آن است که بحران به اقتصادهای بزرگتر منطقه مثل ایتالیا برسد.

امیر پایور گزارش می‌دهد