پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌وگو با معاون پیشین بانک مرکزی بریتانیا درباره بحران مالی اروپا

درست یک هفته پیش سران اتحادیه اروپا گردهم آمدند تا راه حلی نهایی برای بحران مالی این منطقه بیایند. طرح مصوب آنها شامل بخشش نیمی از بدهی های یونان، افزایش منابع صندوق نجات مالی اروپا و افزایش سرمایه بانکهای در معرض خطر است. همان طرحی که یونان می گوید به همه پرسی خواهد گذاشت.

امیر پایور، خبرنگار بی‌بی‌سی، در مصاحبه ای با هوارد دیویس، معاون سابق بانک مرکزی بریتانیا، پرسید آیا به نظر او این طرح موفق خواهد شد؟