پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

توافق بر سر حمایت از طرح نجات مالی اروپا در پایان نشست گروه۲۰

بیست قدرت اقتصادی در پایان نشست خود در جنوب فرانسه توافق کردند منابع مالی صندوق بین المللی پول را تقویت کنند. شرکت کننده ها از طرح نجات مالی اروپا حمایت هم کردند و گفتند بهتر از همه این است که اروپا برای حل بحران بدهی هایش از منابع صندوق بین المللی پول استفاده کند. همچنین قرار شده صندوق بین المللی پول اصلاحات اقتصادی ایتالیا را زیر نظر داشته باشد. سیلیو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا، گفته صندوق بین المللی پول به ایتالیا پیشنهاد کمک مالی هم داده اما ایتالیا این پیشنهاد را رد کرده است.

امیر پایور گزارش می‌دهد