پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاثیر بحران شدید اقتصادی در وضعیت کسب و کار در یونان

یونان این روزها با بحران سیاسی و اعتصاب های عمومی رو به رو بوده است. آینده یونان به عنوان عضوی از منطقه یورو، به طور فزاینده ای نامشخص به نظر می رسد. در این شرایط کسب و کارهای یونان چطور با این موضوع بازگشت به دراخما، واحد پول سابق یونان، مواجه می شوند؟

نایجل کسیدی خبرنگار اقتصادی بی‌بی‌سی گزارش می دهد