اروپا، آمریکا و ژاپن: بدهکاران و طلبکاران بزرگ

به روز شده:  13:45 گرينويچ - جمعه 18 نوامبر 2011 - 27 آبان 1390
دایره زیر نشان دهنده بدهی ناخالص خارجی بعضی از کشورهای اصلی در حوزه یورو و چند اقتصاد بزرگ دنیاست. برای اطلاعات بیشتر روی نام هر کشور کلیک کنید. فلش ها نشان می دهد که هر کشور چقدر به سایر کشورها بدهکار است. فلش ها از کشور بدهکار به سمت کشور طلبکار کشیده شده است و اندازه آنها متناسب با میزان بدهی در پایان ژوئن ۲۰۱۱ است. رنگ هایی که برای هر کشور به کار رفته شاخصی تقریبی برای مشکل بدهی خارجی آنهاست (قرمز: مشکلات بیشتر، خاکستری کمرنگ: مشکلات کمتر):

درباره این آمار

روی نام کشور کلیک کنید تا ببنید به کدام کشورها بدهکار است.

اروپا در میان بدهی های روزافزون، کاهش رشد و نگرانی بازارهای مالی در تقلای یافتن راهی برای خروج از بحران حوزه یوروست. در پی توسل یونان، ایرلند و پرتغال به کمک خارجی، ایتالیا که با هزینه غیرقابل تحمل استقراض خارجی مواجه است به عامل اصلی نگرانی بازارهای مالی تبدیل شده است.

با توجه به ارتباط متقابل نظام های مالی اروپا و سایر کشورهای جهان بحران کنونی صرفا یک مشکل منحصر به حوزه یورو محسوب نمی شود و آثار آن در ورای مرزهای این حوزه نیز احساس می شود.

استقراض بین کشورها در دوره های رونق اقتصادی مشکلی به همراه ندارد اما زمانی که یک کشور دیگر قادر به مهار بدهی های خود نباشد، بانک ها و نهادهای مالی خارجی طلب کار از این کشور با خطر ضرر و زیان مواجه می شوند. چنین وضعیتی نه تنها کشور موطن این بانک ها را دچار مشکل می کند بلکه می تواند در سرتاسر جهان مساله ساز شود.

بنا براین، در این شبکه در هم تنیده وام دهی بین کشورها چه کسی، چه مقدار به دیگری بدهکار است؟

فرانسه

تولید ناخالص داخلی: 1.8 تریلیون بدهی خارجی: یورو4.2 تریلیون
یورو66,508 بدهی خارجی به ازاء‌ هر نفر
235% نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی
87% نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی
میزان ریسک: متوسط
وضعیت بدهکاران مشکل دار حوزه یورو، دومین اقتصاد بزرگ اروپا را به شدت در معرض آسیب دیدگی قرار داده است. یونان،‌ ایتالیا و اسپانیا بدهی های عظیمی به بانک های این کشور دارند. چنین وضعیتی باعث اختلال در بازار شده است به ویژه اینکه اقتصاد قرانسه با رشد اندک و کاهش مصرف خانوارها مواجه است.

اسپانیا

تولید ناخالص داخلی:0.7 تریلیون بدهی خارجی: یورو1.9 تریلیون
یورو41,366 بدهی خارجی به ازاء‌ هر نفر
284% نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی
67% نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی
میزان ریسک: متوسط
وضعیت پرتغال، که به کمک مالی اروپا نیاز دارد، عامل اصلی نگرانی در اسپانیاست زیرا میلیاردها یورو به اسپانیا بدهکار است. اسپانیا خود بدهی های هنگفتی به آلمان و فرانسه دارد. در حالی که این کشور می کوشد بدهی های خود را سر و سامان دهد این نگرانی شدت گرفته است که ممکن است پس از انتخابات پارلمانی ماه نوامبر و احتمال کاهش سنگین در هزینه های دولتی، اقتصاد اسپانیا بار دیگر گرفتار رکود شود. خاتمه رونق در بخش ساختمان و مسکن اسپانیا در سال ۲۰۰۸ اقتصاد این کشور را گرفتار رکودی کرد که نسبت به بسیاری از کشورهای اروپایی عمیق تر بود.

پرتغال

تولید ناخالص داخلی:0.2 تریلیون بدهی خارجی: یورو0.4 تریلیون
یورو38,081 بدهی خارجی به ازاء‌ هر نفر
251% نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی
106% نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی
میزان ریسک: بالا
پرتغال سومین کشور حوزه یوروست که به کمک مالی نیاز یافته و در حال حاضر هم با رکودی عمیق دست به گریبان است. دولت این کشور در حال حاضر مجموعه ای از سیاست های ریاضت اقتصادی را همراه با برنامه ریزی برای خصوصی سازی گسترده به اجرا گذاشته است تا به وضعیت شکننده مالی خود سرو سامان دهد و از فشار بدهی های دولتی بکاهد. پرتغال بدهی های هنگفتی به اسپانیا دارد و در مقابل یونان 10 میلیارد دلار به این کشور بدهکار است.

ایتالیا

تولید ناخالص داخلی:1.2 تریلیون بدهی خارجی: یورو2 تریلیون
یورو32,875 بدهی خارجی به ازاء‌ هر نفر
163% نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی
121% نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی
میزان ریسک: بالا
ایتالیا بدهی خارجی سنگینی دارد اما در مقایسه با یونان و پرتغال، کشوری ثروتمند محسوب می شود. با این همه تردید در مورد رهبری سیاسی ایتالیا و نگرانی در این زمینه که ممکن است میزان بدهی آن تا حدی بیرون از توان اقتصادی آن کشور افزایش یابد موجب دلهره در بازارهای مالی شده است. فرانسه بیش از کشورهای دیگر درگیر بحران بدهی ایتالیاست.

ایرلند

تولید ناخالص داخلی:0.2 تریلیون بدهی خارجی: یورو1.7 تریلیون
یورو390,969 بدهی خارجی به ازاء‌ هر نفر
1093% نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی
109% نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی
میزان ریسک: بالا
ایرلند یکی از سه کشور حوزه یوروست که تاکنون از کمک مالی برخوردار شده و یک رشته سیاست های ریاضتی سخت گیرانه را هم به اجرا گذاشته است. در اقتصاد ایرلند نشانه هایی از بهبود نسبی مشاهده می شود. پس از سال ها رونق اقتصادی، ایرلند در سال ۲۰۰۸ و در پی بحران اقتصادی جهان گرفتار رکود شد زیرا این بحران به عرضه وام ارزان قیمت که عامل رشد در بازار مسکن بود خاتمه داد. بریتانیا بزرگترین طلب کار ایرلند است.

یونان

تولید ناخالص داخلی:0.2 تریلیون بدهی خارجی: یورو0.4 تریلیون
یورو38,073 بدهی خارجی به ازاء‌ هر نفر
252% نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی
166% نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی
میزان ریسک: بالا
یونان بدهی های سنگینی به کشورهای حوزه یورو دارد ویکی از سه کشور این حوزه است که از کمک مالی برخوردار شده است. اگرچه اقتصاد یونان کوچک بوده و خسارت ناشی از ناتوانی آن کشور در پرداخت بدهی خارجی تاثیر کوبنده ای بر حوزه یورو ندارد، اما باعث نگرانی "سرایت" این وضعیت به کشورهای دیگر می شود. نگرانی دیگر این است که عدم پرداخت بدهی های یونان ممکن است به بروز فاجعه ای مالی برای اقتصادهای بزرگتری مانند ایتالیا منجر شود.

ژاپن

تولید ناخالص داخلی:4.1 تریلیون بدهی خارجی: یورو2 تریلیون
یورو15,934 بدهی خارجی به ازاء‌ هر نفر
50% نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی
233% نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی
میزان ریسک: کم
سومین اقتصاد بزرگ جهان دارای بیشترین میزان بدهی دولتی در میان اقتصادهای پیشرفته دنیاست. با این همه بخش عمده ای از بدهی های این کشور بدهی داخلی است و در نتیجه خطر عدم بازپرداخت بدهی ها آن را تهدید نمی کند. در عین حال بحران مالی جهانی، زلزله و سونامی سال جاری، بالا بودن ارزش برابری ین و بحران بدهی های اروپایی چشم انداز اقتصاد این کشور را تیره کرده است. اما دولت تعهد کرده است که تا سال ۲۰۲۰ کسری بودجه سالانه را به مازاد بودجه تبدیل کند.

آلمان

تولید ناخالص داخلی:2.4 تریلیون بدهی خارجی: یورو4.2 تریلیون
یورو50,659 بدهی خارجی به ازاء‌ هر نفر
176% نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی
83% نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی
میزان ریسک: کم
بزرگترین اقتصاد اروپا درگیر بدهی های بونان، ایرلند و پرتغال، اما بیشتر از همه بدهی های اسپانیاست. اگر هر یک از این کشورها قادر به بازپرداخت بدهی های خود نباشد، آلمان آسیب خواهد دید. رشد اقتصادی آلمان عمدتا به خاطر مشکلات شرکای این کشور در حوزه یورو در حال کاهش است و به عنوان قدرت صنعتی اروپا هر مشکلی که آلمان با آن روبه رو شود نه تنها برای حوزه یورو بلکه برای نظام اقتصاد جهانی مساله ساز خواهد بود.

بریتانیا

تولید ناخالص داخلی:1.7 تریلیون بدهی خارجی: یورو7.3 تریلیون
یورو117,580 بدهی خارجی به ازاء‌ هر نفر
436% نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی
81% نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی
میزان ریسک: کم
بریتانیا بدهی های سنگین خارجی دارد که بخش اعظم آن متعلق به سیستم بانکی است. فعالیت شبکه بانکی عامل بالا بودن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بریتانیاست، زیرا فعالیت شبکه بانکی زمینه ساز نقل و انتقالات گسترده سرمایه است. با این همه نسبت بالای بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی بریتانیا مشکلی اساسی محسوب نمی شود زیرا این کشور دارایی های ارزشمندی نیز در اختیار دارد. در عین حال اقتصاد بریتانیا بدون مساله نیست زیرا این کشور از طلبکاران اصلی ایرلند و همچنین ایتالیا و پرتغال است. در مقابل بریتانیا میلیاردها به آلمان و اسپانیا بدهکار است.

آمریکا

تولید ناخالص داخلی:10.8 تریلیون بدهی خارجی: یورو10.9 تریلیون
یورو35,156 بدهی خارجی به ازاء‌ هر نفر
101% نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی
100% نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی
میزان ریسک: کم
اگرچه بدهی های خارجی آمریکا کمابیش برابر تولید ناخالص داخلی آن است آن کشور همچنان به لحاظ اقتصادی امن محسوب می شود. با این همه رتبه بندی اعتباری آمریکا نیز اخیرا کاهش یافته است. اگرچه کشورهای آسیایی به ویژه چین و ژاپن طلبکاران اصلی آمریکا هستند، اروپاییان هم در رده دوم قرار می گیرند. در نتیجه تحولات حوزه یورو تاثیری مهم بر نظام بانکی آمریکا دارد. در قاره اروپا مهمترین طلبکاران آمریکا با میلیاردها دلار مطالبات عبارتند از بریتانیا، سوئیس و فرانسه.

منبع: بانک تسویه حساب های بین المللی، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بخش تحقیقات جمعیت سازمان ملل

درباره آمار موجود در این صفحه: اطلاعات دریافت شده از بانک تسویه حساب های بین المللی، که با فلش ها در اندازه های مختلف نشان داده شده است، مربوط به بانک ها خصوصی و دولتی است و بدهی های غیربانکی را شامل نمی شود. تنها بدهکاران اصلی در حوزه یورو و طلبکاران اصلی آنها در اینجا نشان داده شده است. گرچه چین نیز بدهی اروپایی دارد، آمار مربوط به آن در دسترس نیست.

اطلاعات مربوط به سال ۲۰۱۰ از صندوق بین المللی پول دریافت شده است. نسبت بدهی ناخالص دولتی به تولید ناخالص ملی نیز بر اساس محاسبات صندوق بین المللی پول است.

بدهی کلی ناخالص خارجی از آمار ۲۰۱۱ بانک جهانی و صندوق بین المللی پول گرفته شده و شامل همه بدهی ها به کشورهای خارجی است، از جمله بدهی دولت ها، نهادهای پولی، بانکی و شرکت ها. بدهی ناخالص خارجی به ازاء‌ هر نفر از جمعیت با استفاده از تازه ترین آمار از بخش تحقیقات جمعیت سازمان ملل به دست آمده است.

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.