اوباما: بحران یورو می‌تواند به اقتصاد آمریکا صدمه بزند

یورو حق نشر عکس PA

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از اروپا خواسته است تا هرچه زودتر بحران بدهی‌های کشورهای حوزه یورو را رفع کند چرا که این بحران ممکن است به اقتصاد متزلزل آمریکا صدمه وارد آورد.

او به مقامات بلند پایه اروپایی در واشنگتن گفته است که این مسئله برای آمریکا حائز اهمیت بسیاری است .

یکی از مقامات آمریکایی امکان هرگونه کمک مالی مستقیم آمریکا را ردکرده است.

اما به گفته تحلیل‌گران دولت آمریکا می‌تواند صندوق بین المللی پول را برای کمک بیشتر به اروپا تحت فشار قراردهد .

ژوزه مانوئل بوروسو، رئیس کمیسیون اروپایی می‌گوید که چاره در ادغام بیشتر کشورهای اروپایی و قوانین سخت تر مالی است

پیشتر سازمان همکاریها و توسعه اقتصادی که شامل کشورهای اصلی توسعه یافته و در حال توسعه است - با انتشار گزارشی بر اساس پیشبینی های اقتصادی اعلام کرد که ۱۷ کشور عضو واحد پولی یورو در رکود به سر می برند.