پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار به کشورهای حوزه یورو درباره رتبه اعتباری

یک بار دیگر حرف یک موسسه اعتبارسنجی بر دل کشورهای اروپایی و سرمایه گذاران آنها ترس انداخته است. موسسه آمریکایی استاندارد اند پور گفته ممکن است رتبه اعتباری همه کشورهای منطقه یورو را یک درجه کاهش دهد. اما موسسه های اعتبارسنجی چطور کار می کنند و این کاهش رتبه به چه معنایی است؟

امیر پایور گزارش می دهد