پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قطع موقت روابط تجاری ایران و امارات

امروز مشخص شد قطع ۲۴ ساعته روابط تجاری با امارات، یکی از علت های اصلی افزایش قیمت دلار در ایران بوده. دیروز قیمت دلار در چند ساعت حدود ۱۰۰ تومان گران شد و تجار دو کشور ساعاتی در بلاتکلیفی بودند. ایران می گوید با قطع موقت روابط تجاری خواسته از امارات زهر چشم بگیرد.

علی قدیمی، بی بی سی، گزارش می دهد.