'فقر در جهان کاهش یافته است'

حق نشر عکس PA
Image caption فقر در کشورهایی نظیر نیجریه، جمهوری دموکراتیک کنگو و افغانستان که تحت تاثیر جنگ هستند، تقریبا ثابت مانده است

یک موسسسه تحقیقاتی بریتانیایی موسوم به "موسسه توسعه خارجی " می گوید میزان فقر در جهان از سال ۱۹۹۰ میلادی به نصف رسیده و تا سال ۲۰۲۵ میلادی یعنی سیزده سال دیگر باز هم به نصف این میزان خواهد رسید.

به گفته این موسسه تا آن زمان شمار افرادی که زیر خط فقر زندگی خواهند کرد به ششصد میلیون نفر کاهش می یابد.

گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد هم در گزارشی جداگانه از یافته های این موسسه تحقیقاتی حمایت کرده اند.

اما خبر بد این است که اکثر این افراد در کشورهایی نظیر نیجریه، جمهوری دموکراتیک کنگو و افغانستان که تحت تاثیر جنگ و درگیری هستند و از شرایط زندگی با ثباتی برخوردار نیستند، زندگی می کنند.

گفته شده فقر در این کشورها از سال ۱۹۹۰ میلادی تقریبا ثابت مانده است.

گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد هم در گزارشی جداگانه از یافته های این موسسه تحقیقاتی حمایت کرده اند.

درهر دوی این گزارش ها، گفته شده که مردم ساکن در آفریقای سیاه و جنوب آسیا در این تحقیق منظور نشده اند.

کارشناسان سازمان ملل هشدار داده اند که فقیرترین مردم از رشد و توسعه ای که مردم متمول تر از آن برخوردارند، بی بهره اند.

مطالب مرتبط