اقتصادهای بزرگ جهان به آهستگی بهبود می‌یابند

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
Image caption سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه می گوید که رشد اقتصادی آمریکا و ژاپن که سال گذشته کاهش یافته بود، در حال بهبود یافتن است، اما سرعت رشد اقتصادی در کشورهای حوزه یورو هنوز کند است و تفاوت زیادی بین رشد اقتصادی کشورهای اصلی این حوزه وجود دارد.

بر اساس پیش بینی این سازمان از وضعیت شش ماه آینده اقتصادهای بزرگ جهان، نرخ رشد اقتصادی آمریکا به ۳ و نیم درصد خواهد رسید و رشد اقتصادی ژاپن نیز نزدیک به همین میزان خواهد بود.

در بین کشورهای اروپایی، پیش بینی می شود که رشد اقتصادی آلمان بهبود یابد، اما اقتصاد ایتالیا همچنان کوچکتر می شود.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از بانک مرکزی اروپا خواسته است که برای افزایش تحرک اقتصادی تلاش بیشتری کند.

این سازمان که مرکز آن در پاریس است، می گوید که تلاش ها در آمریکا برای حل اختلافات مربوط به کسر بودجه و تعهد بانک مرکزی اروپا به کشورهای دچار مشکل اقتصادی در حوزه یورو، خطرات تهدید کننده رشد اقتصادی را کاهش داده است.

اما به گفته این سازمان، بهبودی که در بازارهای مالی ایجاد شده هنوز در فعالیت های واقعی اقتصادی به طور کامل اثر نگذاشته است.

در بین اقتصادهای نوظهور، چین در نیمه اول سال ۲۰۱۳ همچنان رشد اقتصادی بالاتر از ۸ درصد خواهد داشت.