نمایندگان مجلس ایران کلیات لایحه بودجه را تصویب کردند

صحن علنی مجلس
Image caption کمیسیون تلفیق کلیات لایحه بودجه را رد کرده و برای اظهار نظر به مجلس بازگردانده است

نمایندگان مجلس ایران با کلیات لایحه بودجه سال ١٣٩٢ موافقت کردند.

روز سه شنبه، ٢٧ فروردین (١٦ آوریل)، نمایندگان مجلس ایران پس از بررسی کلیات لایحه بودجه ایران، با ١٩١ رای موافق، در برابر ٢٦ رای مخالف و ١٣ رای ممتنع با کلیات لایحه بودجه سال ١٣٩٢ موافقت کردند و این لایحه را برای ادامه بررسی به کمیسیون تلفیق بازگرداندند.

هفته گذشته، کمیسیون تلفیق مجلس کلیات لایحه بودجه سال جاری را رد کرد و خواستار بررسی آن در صحن علنی مجلس شد.

در جلسات صبح و عصر روز سه شنبه، نمایندگان موافق و مخالف لایحه بودجه در رد یا تایید کلیات لایحه بودجه سخنرانی کردند و سپس در مورد نظر کمیسیون تلفیق رای گیری به عمل آمد.

در آغاز جلسه علنی روز سه شنبه، الیاس نادران، نماینده تهران، از اینکه محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، در جلسه بررسی کلیات بودجه حضور ندارد انتقاد کرد و گفت که باید رسیدگی به این موضوع تا حضور رئیس جمهوری به تعویق افتد.

رئیس مجلس در پاسخ گفت که رئیس جمهوری در سفر خارج به سر می برد و افزود که مجلس می تواند بدون حضور او نیز به کار خود ادامه دهد.

حمید رسایی، نماینده دیگر تهران، با استناد به موادی از آیین نامه داخلی مجلس، اقدام کمیسیون تلفیق در رد کلیات بودجه را غیرقانونی توصیف کرد و گفت که این کمیسیون تنها حق دارد که گزارش های کمیسیون های تخصصی مجلس را بررسی و آنها را تلفیق کند و نتیجه را به مجلس گزارش دهد.

رئیس مجلس گفت که هیات رئیسه مجلس این موضوع را بررسی کرده و در نهایت، تصمیم گرفته شد که دیدگاه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس بررسی و در مورد آن رای گیری شود.

در جریان مذاکرات پیرامون کلیات لایحه بودجه، بیست تن از نمایندگان در موافقت یا مخالفت با رد کلیات بودجه سخنرانی کردند و به دفاع یا انتقاد از رویکرد دولت در بودجه سال جاری پرداختند.

نماینده دولت نیز در این جلسه، به دفاع از این لایحه و کلیات آن پرداخت.

در جلسه بعد از ظهر مجلس، در مورد نظر کمیسیون تلفیق رای گیری به عمل آمد و نمایندگان، با رد نظر کمیسیون تلفیق، کلیات بودجه را تایید کردند.

به این ترتیب، لایحه بودجه برای بررسی جزئیات آن به کمیسیون تلفیق فرستاده می شود.

این نخستین باری نیست که کمیسیون تلفیق با کلیات لایحه بودجه دولت مخالفت می کند اما نمایندگان این نظر را نمی پذیرند.

سال گذشته نیز کمیسیون تلفیق، ضمن انتقاد از کلیات بودجه، آن را برای اظهار نظر به صحن علنی مجلس فرستاد اما نمایندگان این کلیات را تایید کردند.

مطالب مرتبط