پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سهم دولت روحانی در کاهش نرخ تورم چقدر است؟

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، از مهار تورم خبر داده اما گفته است که رشد تورم تنها متوقف شده در حالی که قیمت ها پایین نیامده است.

آقای نوبخت گفته طبق داده های مرکز آمار ایران، در آبان ماه نرخ تورم به ۳۵ و نیم درصد رسیده است.

او گفته است که پیشتر پیش بینی شده بود که نرخ تورم تا پایان امسال حدود ۳۵ درصد باشد، اما با در نظر داشتن داده های تازه، می توان انتظار داشت که این رقم کمتر باشد.

نیکلاس نیک سادات از فریدون خاوند، استاد اقتصاد در دانشگاه رنه دکارت پاریس پرسیده است که سهم دولت روحانی در این آمار جدیدی که اعلام شده چیست؟

این گفتگو در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی پخش شده است.