کاهش معاملات زمین و مسکن در تهران

حق نشر عکس MEHR

باوجود کاهش ده و نیم درصدی قیمت زمین در ایران در زمستان سال گذشته، تعداد معاملات زمین بیشتر از ۴۱ درصد کم شده است. قیمت فروش واحدهای مسکونی در زمستان سال گذشته تغییر چندانی نسبت به مدت مشابه سال قبل نداشته اما تعداد معاملات بیشتر از ۲۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.

آخرین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت "قیمت و اجاره مسکن در تهران" در زمستان سال گذشته نشان می دهد که متوسط قیمت هر متر مربع زمین در زمستان سال گذشته چهار میلیون و ۲۶۴ هزار تومان بوده است که نسبت به زمستان سال ۱۳۹۱ نزدیک به ۱۰.۵ درصد کاهش نشان می دهد.

این اطلاعات از روی اطلاعات معاملات مسکن و مستغلات استخراج شده است و بر اساس آن در پائین ترین قیمتی که برای یک متر مربع زمین یا ساختمان مسکونی کلنگی در کل شهر تهران پرداخت شده یک میلیون و ۸۷ هزار تومان و بیشترین آن ۱۹ میلیون و ۲۲۴ هزار تومان بوده است.

بنابر آمار ارائه شده، به طور متوسط هر متر مربع زمین در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران چهار میلیون و ۲۴۶ هزار تومان معامله شده است.

قیمت مسکن

این گزارش نشان می دهد که قیمت واحدهای مسکونی در زمستان سال گذشته نسبت به یک سال پیشتر یعنی زمستان سال ۱۳۹۱ رشد اندکی در حد هفت دهم درصد داشته اما تعداد معاملات بیشتر از ۲۴ درصد کاهش پیدا کرده است.

حق نشر عکس Isna

بنابر این گزارش، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به طور متوسط سه میلیون و ۶۵۸ هزار تومان معامله شده است در حالی که بیشترین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی که در زمستان به فروش رفته ۲۱ میلیون و ۲۵۸ هزار بوده است. این معامله در منطقه دو تهران در شمال پایتخت انجام شده است.

به این ترتیب متوسط قیمت یک واحد ۶۰ مترمربعی در شهر تهران ۲۱۹ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بوده است و بالاترین قیمت یک واحد ۶۰ متر مربعی نیز در این شهر یک میلیارد و ۲۷۵ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان است.

کمترین قیمت فروش هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران حدود ۷۱۶ هزارتومان بوده است که در منطقه ۱۲ تهران معامله شده است.

اجاره مسکن

با وجود کاهش قیمت مسکن در زمستان سال گذشته تعداد معاملات مربوط به اجاره ماهانه نسبت به زمستان ۱۳۹۱ بیشتر از ۶۳ درصد افزایش پیدا کرده است.

اجاره ماهانه هر مترمربع واحد مسکونی به طور متوسط ۱۵ هزار و ۷۲۰ تومان بوده است. این یعنی یک واحد ۶۰ متری در تهران به طور متوسط ۹۴۳ هزار و ۲۰۰ تومان اجاره داده شده است.

این در حالی است که بیشترین قیمت اجاره هر مترمربع واحد مسکونی بیشتر از ۸۹ هزار تومان بوده است این یعنی با بالاترین نرخ اجاره ارزش یک واحد مسکونی ۶۰ مترمربعی برای اجاره ۵ میلیون و ۳۴۰ هزارتومان بوده است.

کمترین میزان اجاره هم در شهر تهران در زمستان سال گذشته هر متر مربع دو هزار و ۱۶۰ تومان بوده است که در منطقه بیست تهران اجاره داده شده است.

گزارش مرکز آمار نشان می دهد که در مناطق یک تا چهار شهر تهران قیمت هر مترمربع واحد مسکونی برای اجاره بیشتر از ۸۲ هزار تومان بوده است. یعنی در شمال شهر تهران برای اجاره یک واحد مسکونی ۶۰ متر دست کم ماهانه باید چهار میلیون و ۹۲۰ هزار تومان پرداخت شود.

مطالب مرتبط