کاهش پروانه های ساختمانی در ایران

حق نشر عکس Fars

گزارش تازه مرکز آمار ایران نشان می دهد که تعداد واحدهای مسکونی در پروانه های صادر شده در زمستان گذشته در شهر تهران بیشتر از ۲۶ درصد نسبت به زمستان سال ۹۱ کاهش پیدا کرده است و از ۳۷ هزار و ۱۷۶ واحد به ۲۷ هزار و ۳۷۲ واحد رسیده است.

مقایسه تعداد پروانه های ساختمانی با تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده نشان می دهد کسانی که پروانه ساخت واحد مسکونی گرفته اند، تعداد کمتری واحد مسکونی خواهند ساخت.

یعنی با آنکه پروانه‌های ساختمانی صادر شده در تهران در زمستان سال ۱۳۹۱ سه هزار و ۹۷۸ پروانه بوده و این رقم در زمستان سال گذشته به ۳ هزار و ۶۲۷ پروانه رسیده است یعنی کاهشی کمتر از ۹ درصد داشته اما از تعداد واحدهای مسکونی در این مجموعه ها حدود ۱۰ هزار واحد کم شده است.

تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های ساختمانی در سراسر ایران در زمستان سال گذشته کمی بیش از ۵ درصد کاهش پیدا کرده و از ۱۹۵ هزار و ۲۲۹ واحد مسکونی در زمستان سال ۱۳۹۱ به ۱۸۵ هزار و ۲۹۰ واحد در زمستان سال گذشته کاهش پیدا کرده است.

آمارهای رسمی نشان می دهد که در سال ۱۳۹۱ که اقتصاد کشور با رشد منفی نزدیک شش درصد رو به رو شد، بخش ساختمان نیز با رکود جدی مواجه بوده است و این وضعیت اگر چه کمی بهبود پیدا کرده اما هنوز رشد آن منفی است.

تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده نشان می دهد که در ماههای بعد وضعیت ساخت واحدهای مسکونی چگونه خواهد بود.

بخش ساختمان یکی از موتورهای محرک اقتصاد به حساب می آید که سهم زیادی در تولید ناخالص ملی ایران دارد و رکود در آن به معنی افزایش بیکاری است.

عمده واحدهای ساختمانی در ایران به وسیله بخش خصوصی ساخته می شود و در سالهای اخیر دولت محمود احمدی نژاد ساخت مسکن مهر را در دستور کار قرار داده بود که انتقادهای فراوانی نسبت به نحوه اجرای آن مطرح شده است.

به عقیده کارشناسان، یکی از دلایل بحرانی شدن بازار مسکن این است که سرمایه گذاران بخش خصوصی رغبتی برای سرمایه گذاری در بخش مسکن ندارند.

ساختمان های بلند در تهران و شهرستانها

گزارش مرکز آمار نشان می دهد که تقریبا یک چهارم از ساختمانی های مسکونی در کل کشور پروانه ساخت واحد مسکونی یک طبقه گرفته اند و نزدیک به ۲۲ درصد نیز ساختمان های پنج طبقه و بیشتر هستند.

نزدیک به ۹۰ درصد ساختمان هایی که در تهران پروانه گرفته اند پنج طبقه و بیشتر هستند و عمده ساختمان های یک طبقه در استانهای اصفهان، فارس، کرمان و خوزستان ساخته می شود.

تعداد پروانه های صادر شده نشان می دهد که بیشترین واحدهای مسکونی پنج طبقه و بیشتر غیر از تهران، به ترتیب در استانهای اصفهان، خراسان رضوی، البرز، آذربایجان شرقی، مازندران و فارس ساخته خواهد شد.

ایلام و کهگیلویه و بویر احمد تنها استانهایی هستند که بنابر پروانه های ساختمانی صادر شده در زمستان سال گذشته، در آنها هیچ واحد مسکونی پنج طبقه و بیشتر ساخته نخواهد شد.

کاهش پروانه ساخت مسکن در حالی اتفاق افتاده که در زمستان سال گذشته، تعداد معاملات زمین بیشتر از ۴۱ درصد کمتر شده بود.

با آنکه در زمستان سال گذشته قیمت فروش واحدهای مسکونی تغییر چندانی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۱ نداشت اما تعداد معاملات مسکن در شهر تهران کاهش بیشتر از ۲۴ درصدی نشان می‌دهد.

با وجود کاهش قیمت مسکن در زمستان سال گذشته تعداد معاملات مربوط به اجاره ماهانه مسکن در تهران نسبت به زمستان ۱۳۹۱ بیشتر از ۶۳ درصد افزایش پیدا کرده است.

این بدین معنی است که در این مدت تعداد اجاره نشینان به نسبت بیشتر شده است.

مطالب مرتبط