رشد اقتصادی ایران سال گذشته منفی ۲.۲ درصد اعلام شد

حق نشر عکس 1
Image caption گزارش مرکز آمار حاکی از کاهش رشد منفی اقتصادی ایران است

مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در سال گذشته خورشیدی را منفی ۲.۲ درصد اعلام کرده است. بخش صنعت با رشد منفی ۴.۵ درصد بدترین وضعیت را در میان بخش های اقتصادی دارد.

بنابر گزارش اولیه مرکز آمار، رشد اقتصادی در بخش خدمات منفی ۰.۹ درصد بوده و تنها بخش کشاورزی با ۱.۲ درصد رشدی مثبت داشته است.

سال رشد اقتصادی (درصد
۱۳۸۸ ۳.۱۶
۱۳۸۹ ۶.۳۸
۱۳۹۰ ۳.۲
۱۳۹۱ ۵.۴-
۱۳۹۲ ۲.۲-
منبع:مرکز آمار ایران

بنابر گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۱ بعد از تشدید تحریم ها و بروز بحران اقتصادی به منفی ۵.۴ درصد رسید که در چهار دهه گذشته تنها در دوره جنگ هشت ساله با عراق سابقه داشت که نیمی از درآمدهای نفتی هزینه جنگ می شد و به دلیل فرار سرمایه و نیروی انسانی و تحریم های غرب، رشد اقتصادی غیر ممکن بود.

اما بعد از آن، در تمام دوره ها با وجود آنکه اهداف پیش بینی شده برای رشد اقتصادی به طور کامل محقق نمی شد، اما رشد اقتصادی جز یک بار به زیر صفر نرسید.

گزارش تازه حاکی از کند شدن رشد منفی اقتصادی است.

برخی کارشناسان پیش بینی می کنند که رشد اقتصادی ایران در خوش بینانه ترین حالت در پایان سال جاری خورشیدی به مرز صفر برسد.

در سال های اخیر با آنکه ایران درآمدهای هنگفت نفتی داشت اما با کاهش قدرت خرید خانوارها و کاهش سرمایه گذاری، رشد اقتصادی منفی شد.

در دو سال اخیر در کنار رشد اقتصادی منفی، ایران با تورم بالایی نیز مواجه بود و اکنون با رکود تورمی دست و پنجه نرم می کند.

سال گذشته نرخ تورم به مرز ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده بود اما گزارش های تازه حاکی از کاهش نرخ تورم به حدود ۲۵ درصد است.

با این همه، ایران همچنان در ردیف بالای جهانی از نظر نرخ تورم قرار دارد.