اقتصاد اسکاتلند از درآمد و بدهی تا بیکاری و هزینه‌های زندگی

مردم اسکاتلند قرار است ۱۸سپتامبر ۲۰۱۴ در رفراندومی شرکت کنند که سرنوشت آن را از نظر استقلال از بریتانیا تعیین خواهد کرد. نمودارهای زیر نشان دهنده بعضی از جنبه های عمده اقتصادی در اسکاتلند است:

حق نشر عکس BBC World Service

اسکاتلند دومین کشور بزرگ بریتانیاست که از انگلستان کوچکتر است ولی به لحاظ وسعت و جمعیت آن از مجموع ولز و ایرلند شمالی بیشتر است. اسکاتلند ۸.۳ درصد از جمعیت بریتانیا را در خود جای داده است (پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفر - آمار ۲۰۱۲) که حدود ۲ درصد آنها در ۹۳ جزیره زندگی می کنند.

حق نشر عکس BBC World Service

اگر درآمد حاصل از نفت در آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی لحاظ شود، اسکاتلند به طور کلی درآمد سرانه بیشتری نسبت به بریتانیا دارد. طبق تخمین دولت محلی اسکاتلند، این رقم ۲۶،۴۲۴ پوند در مقایسه با ۲۲،۳۳۶ پوند در بریتانیاست.

اگر درآمد نفت در تولید ناخالص داخلی لحاظ نشود، تفاوت زیادی بین دو رقم نیست؛ به طوری که تولید ناخالص داخلی سرانه در اسکاتلند ۲۰،۵۷۱ و در بریتانیا ۲۰،۸۷۳ پوند خواهد بود.

حق نشر عکس BBC World Service

نگاهی به آمار های اصلی نشان می دهد که هزینه های دولت به ازاء هر فرد در اسکاتلند، بیشتر از هزینه های متوسط در بریتانیاست. در سال ۲۰۱۱، این رقم در اسکاتلند ۱۲،۱۰۰ پوند بود و در کل بریتانیا ۱۰،۹۰۰ پوند.

حق نشر عکس BBC World Service

آمار مربوط به منابع نفت و گاز دریای شمال متغیر است. درآمد بریتانیا به طور کل از منابع نفت از ۱.۵ میلیارد پوند در سال ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲، تا ۲۷ میلیارد پوند در سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ تغییر کرده است. طبق برآوردها، ۱۰ تا ۲۰ درصد از درآمد اسکاتلند از محل مالیات مبتنی بر نفت است در حالی که این رقم برای کل بریتانیا ۱.۵ درصد است.

پیش بینی های موجود درباره ذخایر نفتی بسیار متفاوت است. طبق اعلام اداره آمار ملی بریتانیا، ارزش ذخایر نفتی که هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته، ۱۲۰ میلیارد پوند است در حالی که برآورد دولت محلی اسکاتلند حاکی است که ارزش ذخایر نفت و گاز دریای شمال، ۱.۵ تریلیون پوند، به قیمت عمده فروشی، است.

حق نشر عکس BBC World Service

سهم اسکاتلند در درآمد بریتانیا از محل مالیات، ۸.۲ درصد است، این رقم بازتاب درصد جمعیت آنجا نسبت به بریتانیاست که معادل ۸.۳ درصد است. "گزارش مخارج و درآمد دولت محلی اسکاتلند"، نشان دهنده جزییات بیشتری در این زمینه است (نمودار بالا).

حق نشر عکس BBC World Service

برآورد میزان بدهی اسکاتلند مشکل است. طبق گزارش مخارج و درآمد دولت محلی اسکاتلند، با توجه به جمعیت اسکاتلند، سهم آن در بدهی بریتانیا ۹۲ میلیارد پوند است و این میزان ۶۲ درصد تولید ناخالص داخلی است. ولی محاسبه با استفاده از توازن مالی، میزان تخمینی این بدهی ۵۶ میلیارد پوند خواهد بود که ۳۸ درصد از تولید ناخالص داخلی اسکاتلند است. شیوه های محاسبه دیگر، رقم های متفاوتی به دست خواهد داد.

حق نشر عکس BBC World Service

۷.۵ درصد جمعیت فعال اقتصادی در اسکاتلند بیکار هستند، میزان بیکاری در کل بریتانیا ۷.۸ درصد است.

حق نشر عکس BBC World Service

دستمزد هفتگی معمول در اسکاتلند ۴۹۸ پوند است؛ این رقم از میزان دستمزد در انگلستان کمتر است ولی از ولز و ایرلند شمالی بیشتر.

حق نشر عکس BBC World Service

نظرسنجی "هزینه های زندگی و مواد غذایی" نشان می دهد در حالی که اسکاتلندی ها، نسبت به کل بریتانیا، به طور متوسط مقدار کمتری برای خرید مواد غذایی هزینه می کنند، ولی پول بیشتری برای خرید دخانیات و مشروبات الکلی صرف می کنند.

حق نشر عکس BBC World Service

طبق تازه ترین آمار مربوط به امید به زندگی (متوسط طول عمر) انتظار می رود مردانی که در سال ۲۰۱۰ در اسکاتلند متولد شده اند، ۷۶ سال عمر کنند که ۶۰ سال آن وضعیت سلامتی شان خوب خواهد بود. زنانی که در سال ۲۰۱۰ به دنیا آمده اند، به طور متوسط ۸۰ سال عمر می کنند که ۶۴ سال آن را به سلامت هستند. امید به زندگی در کل بریتانیا کمتر است. اسکاتلند جزو آن دسته کشورهایی است که کمترین میزان امید به زندگی را در اروپای غربی دارند.