رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۱.۹ درصد منفی بود

حق نشر عکس Isna
Image caption گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که درامدهای نفتی در فاصله دو سال نصف شده است

آخرین گزارش بانک مرکزی ایران از وضعیت اقتصادی سال گذشته نشان می دهد که رشد اقتصادی ایران در سال گذشته منفی ۱.۹ درصد بوده و تورم نیز در مقایسه با سال ۱۳۹۱ به ۳۴.۷ درصد رسیده بود.

نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی از وضعیت اقتصادی زمستان سال گذشته نشان می دهد که در سال۱۳۹۲ رشد بخش نفت منفی ۸.۹ درصد بوده است. این رقم در مقایسه با سال ۱۳۹۱ یعنی سال بحران اقتصادی، کاهش زیادی پیدا کرده است چون در سال ۱۳۹۱ رشد بخش نفت منفی ۳۷ درصد بوده است.

این وضعیت در بخش صنعت و معدن در سال گذشته منفی ۳.۶ درصد، ساختمان منفی ۳.۱ درصد و خدمات منفی ۱.۵ درصد بوده است.

مقایسه آمارها نشان می دهد که جز بخش خدمات و کشاورزی که در سال ۱۳۹۱ رشد مثبت داشتند، روند رشد منفی در بقیه بخش ها در سال گذشته تا حدودی کمتر شده است. بخش خدمات هم که در تمام سال های گذشته رشد مثبت داشت در سال گذشته با رشد منفی ۱.۵ درصد مواجه شده است.

در گزارش بانک مرکزی میزان تولید نفت در سال گذشته مشخص نیست و به جای آن چند نقطه گذاشته شده است این در حالی است که در بخش درآمدهای نفتی میزان درآمد حاصل از صادرات نفت ۶۴ میلیارد و ۷۸۹ میلیون دلار اعلام شده است. این رقم نسبت به دو سال پیش یعنی سال ۱۳۹۰ که درآمد نفتی ایران نزدیک به نزدیک به ۱۱۹ میلیارد دلار بود تقریبا نصف شده است.

بعد از اجرای تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا، اقتصاد ایران در سال ۹۱ با بحران جدی رو به رو شد و تولید و صادرات نفت ایران به شدت کاهش یافت و ایران برای انتقال پول فروش نفت خود با دشواری جدی مواجه شد.

صادرات نفت ایران پیش از تحریم ها بالای دو میلیون بشکه در روز بود که بعد از تحریم ها به کمتر از یک میلیون بشکه رسید.

گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که مجموع درآمد نفتی و صادرات غیر نفتی در سال گذشته بیش از ۹۳ میلیارد دلار بوده است در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۰ در اوج درآمدهای نفتی بیشتر از ۱۴۵ میلیارد دلار بوده است.

در مقابل میزان واردات نیز که در سال ۱۳۹۱ به نزدیک ۶۲ میلیارد دلار رسیده بود در سال گذشته به حدود ۴۹ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.

کاهش شدید تشکیل سرمایه

تشکیل سرمایه ثابت که نشان دهنده وضعیت سرمایه گذاری در ایران است، نشان می دهد که از سال ۱۳۹۱ که تشکیل سرمایه ثابت با رشد منفی ۲۳.۸ درصد رو به رو شد، سال گذشته نیز رشد منفی ۶.۹ درصد داشته است و هنوز تا رسیدن به صفر و رشد مثبت فاصله دارد.

بخش دیگری از این گزارش که در باره وضعیت فعالیت صنعتی است، نشان می دهد که با وجود این که جواز تاسیس واحدهای صنعتی در سال گذشته بیشتر شده، از تعداد پروانه های بهره برداری که نشان از شروع فعالیت اقتصادی است، آماری منتشر نشده است. به این معنی که در بخش پروانه های بهره برداری که سال ۱۳۹۱ با رشد منفی نزدیک به ۳۶ درصد رو به رو بوده، برای سال گذشته نقطه چین گذاشته شده است.

البته تعداد پروانه های بهره برداری در نه ماه اول سال گذشته نشان می دهد که این بخش با رشد منفی تا ۵۵ درصد در تابستان مواجه بوده است ولی در فصل پائیز این رقم به منفی ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است. آمار مربوط به وضعیت پروانه های بهره برداری در زمستان اعلام نشده است.

رکود اقتصادی در سال گذشته در بخش های ساختمان نیز دیده می شود. چنانکه تعداد پروانه های ساختمانی در مناطق شهری ایران در سال گذشته با منفی ۷.۶ درصد به ۱۷۲ هزار و ۶۹۲ فقره رسید که حدود ۱۴ هزار فقره از سال ۱۳۹۱ کمتر است.

بدترین وضعیت را در بخش ساختمان، شهر تهران دارد که با رشد منفی ۱۷ درصدی مواجه بوده است و تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده آن از ۳۳هزار و ۲۱۷ فقره در سال ۱۳۹۰ در شرایط رونق به ۲۵ هزار و ۶۵۵ فقره در سال ۱۳۹۱ و ۲۱ هزار و ۱۹۵ فقره در سال گذشته کاهش پیدا کرده است.

مقامات دولتی می گویند که بعد از دو سال رکود اقتصادی و رشد منفی، وضعیت اقتصادی ایران در بهار امسال بهبود یافته و رشد اقتصادی مثبت شده است البته هنوز آمارهای رسمی از طرف بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در باره جزئیات وضعیت اقتصادی بهار امسال منتشر نشده است.

گزارش بانک مرکزی درباره تورم حاکی از کاهش میزان تورم در ماه‌های اخیر است. آخرین گزارش در این زمینه نشان می دهد که در مرداد ماه تورم به مرز ۲۳ درصد نزدیک شده است یعنی تقریبا در پنج ماه اول سال تورم نزدیک به ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است.

مطالب مرتبط