رشد اقتصاد آمریکا در چهارک دوم سال

بر اساس گزارش اصلاح‌شده وزارت اقتصاد آمریکا، رشد سالانه اقتصادی این کشور بین ماه‌های آوریل تا ژوئن ۴.۶ درصد رشد داشته است. این در حالی است که میزان پیش‌بینی شده ۴.۲ درصد بوده است.

دلیل این رشد سریع‌تر، افزایش میزان صادرات و سرمایه‌گذاری در کسب و کار عنوان شده است.

وقتی اطلاعات بیشتر درباره عملکرد اقتصادی قابل دسترس باشند، تخمین‌های رشد اصلاح می‌شوند.

این رشد اقتصادی خوب که سریع‌ترین میزان از پایان سال ۲۰۱۱ میلادی است، پس از کاهش ۲.۱ درصدی در چهارک نخست سال اتفاق می‌افتد.

دلیل این کاهش، سرمای سخت زمستان که تاثیر منفی بر انگیزه خریداران و تولید گذاشته بود، عنوان می‌شد.

بازگشت قدرتمندانه

این گزارش اصلاح‌شده نشان می‌دهد در چهارک دوم سال صادرات تا ۱۱.۱ درصد از سه ماه قبل بیشتر شده، در حالی که کسب و کار ۹.۷ درصد افزایش داشته است.

رشد مصرف که به عنوان بیش از دو سوم فعالیت اقتصادی آمریکا ارزیابی می‌شود، در حد ۲.۵ درصد باقی ماند. در پیش‌بینی‌ها نیز همین رشد در نظر گرفته شده بود.

تحلیلگران می گویند این رشد نشان‌دهنده روند بسیار سالم اقتصادی است.

کریس ویلیامسون از مارکیت اکونومی گفت "داده‎ها چیزی بیشتر از یک بازگشت قدرتمندانه را از رکودی که در چهارک اول سال دیده شد، نشان می‌دهند؛ فصلی که سرمای هوا بسیاری از بخش‌های اقتصاد را از کار انداخت."

"اما این بازیابی قابل توجه در چهارک دوم سال نمی تواند تنها به دلیل مسائل جوی باشد. نشانه‌های محکمی از رشد پیوسته اقتصادی خبر می‎دهند. داده‌های پژوهش‌ها به‌خوبی از تداوم این رشد برای چهارک سوم سال حکایت دارند.