افزایش پرداخت وام در ایران برای خروج از رکود اقتصادی

حق نشر عکس FARS

بانک مرکزی ایران گزارش داده که در پنج ماه اول سال بیشتر از ۱۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در اختیار بخش های مختلف اقتصادی قرار گرفته است که نسبت به دوره مشابه سال قبل بیشتر از ۴۰ درصد افزایش نشان می دهد.

گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که در پنج ماه اول سال گذشته بیشتر از ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از طریق بانک ها در اختیار بخش‌های مختلف اقتصادی قرار گرفته بود. این رقم در پنج ماه سال ۱۳۹۱ کمتر از ۶۰ هزار میلیارد تومان بود.

نزدیک به ۶۰ درصد این مبلغ یعنی بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش در اختیار بخش های قرار گرفته است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل تقریبا دو برابر شده است.

بخش خدمات که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد، بیش از ۳۵ درصد از کل تسهیلات بانکی را در پنج ماه اول سال دریافت کرده است و بعد از آن بخش صنعت قرار دارد که سهم آن ۳۲ درصد از کل وام های پرداخت شده است.

اقتصاد ایران یک دوره دوساله رکود را پشت سر گذاشته و بنابر آخرین گزارش‌ها، وضعیت اقتصادی در بهار امسال کمی بهبود پیدا کرده است.

تسهیلات پرداختی بانکها به بخش های اقتصادی

دوره‌زمانی کل‌تسهیلات(میلیارد تومان) کشاورزی (درصد) صنعت‌ومعدن(درصد) مسکن‌وساختمان(درصد) بازرگانی (درصد) خدمات (درصد) متفرقه (درصد
پنج‌ماه‌اول سال ۹۱ ۵۹,۵۶۷ ۷.۹ ۳۲ ۱۲.۱ ۲۸,۶۰۲میلیاردتومان(تفکیک نشده)
پنج‌ماه‌اول سال ۹۲ ۸۰,۸۱۳ ۸.۶ ۲۹.۳ ۱۳.۶ ۱۲.۶ ۳۵.۷ ۰.۱
پنج‌ماه‌اول سال ۹۳ ۱۱۳,۵۱۳ ۵.۶ ۳۲ ۱۳.۵ ۱۳.۲ ۳۵.۴ ۰.۳
منبع: بانک مرکزی ایران

بنابر گزارش بانک مرکزی در بهار امسال برخلاف دو سال گذشته تمام گروه های عمده اقتصادی نظیر کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات از رشد مثبت برخوردار بوده اند و بخش کشاورزی، ۳.۳ درصد، نفت ۶.۱ درصد، صنایع و معادن ۸.۱ درصد و گروه خدمات ۳.۷ درصد رشد داشته‌اند.

این در حالی است که در پایان سال گذشته رشد تولید در بخش کشاورزی ۴.۷، بخش نفت منفی ۸.۹، صنایع و معادن منفی ۲.۹ درصد و بخش خدمات منفی ۱.۵ درصد بود.

رشد اقتصادی در سه ماه اول سال ۴.۶ درصد اعلام شده که سهم بخش صنعت و معدن به تنهایی ۲ درصد و بخش خدمات ۲.۲ درصد از رشد مثبت اقتصادی بهار امسال بوده است.

افت شدید رشد بخش صنعت و معدن یکی از مهمترین دلایل افت شدید اقتصادی بوده و گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که برای حمایت از این بخش در پنج ماه اول سال بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی اختصاص داده است.

این رقم در مقایسه با سال گذشته نزدیک به ۱۳ هزار میلیارد تومان بیشتر است.

علاوه بر این، بیش از ۴۳ درصد از وام‌هایی که به عنوان سرمایه در گردش در اختیار بخش های مختلف قرار گرفته، به واحدهای تولیدی و صنعتی اختصاص داده است.

بانک مرکزی ایران می گوید "از آنجا که اقتصاد از عمق رکود اقتصادی در حال خارج شدن می‌باشد و به چرخه رونق رهنمون می‌شود، لازم است ضمن تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود."

نرخ تورم در پایان تابستان سال گذشته به بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده بود ولی آخرین گزارش‌ها نشان می دهد که تورم در شهریور امسال به ۲۱.۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

مطالب مرتبط