پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش فاصله طبقاتی ممکن است باعث رکود شود

یک درصد جمعیت جهان، نصف کل ثروت دنیا را در دست دارند. بانک کردیت سوئیس در گزارشی هشدار داده افزایش نابرابری ثروت و فاصله طبقاتی ممکن است دوباره ماشه دور تازه ای از رکود را در جهان بکشد. طبق این گزارش، ثروت جهانی در ۱۵ سال اخیر، دو برابر شده ولی توزیع آن نامتناسب است. اگر می خواهید بدانید در رنگین کمان ثروت در کجا قراردارید.

گزارش امیر پایور را ببینید:

در صورت وجود مشکل در دیده شدن این ویدئو، می‌توانید به کانال بی‌بی‌سی فارسی در یوتیوب مراجعه کنید.