پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا قیمت نفت مدام کاهش می یابد

سقوط اخیر قیمت نفت شاید بیش از یک نوسان مقطعی باشد. بعضی فعالان صنعت نفت آنرا نتیجه انقلاب تولید غیرمتعارف نفت می دانند یا همان نفت شیل. در مقابل تولیدکنندگان سنتی می گویند نفت لایه های رسوبی خیلی زودتر از تصور پایان خواهد یافت و با افزایش تقاضا در برابر تولید، قیمت در بلند مدت بالا میرود. امیر پایور به کنفرانس نفت و پول در لندن رفته جایی که نمایندگان دو اردوگاه رو در روی هم قرار گرفتند

ویدیوهای سایت فارسی بی بی سی را همچنین می توانید درکانال یوتیوب ما تماشا کنید