پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برگزاری اجلاس اوپک بدون تغییری محسوس بر قیمت نفت

در پی برگزاری نشست اوپک در وین پایتخت اتریش، قیمت نفت برنت تاثیر محسوسی نداشته است. آقای زنگنه گفته مواضع ایران و عربستان به هم نزدیکتر شده. تهران خواهان کاهش تولید اوپک برای افزایش قیمت است. این درحالیست که ریاض می گوید با کاهش تولید مخالفت کرده و می گوید که بازار خودش قیمت ها را متعادل می کند. گزارشی از امیر پایور را می بینید.