پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ارزان شدن نفت در بازار جهانی چه نتیجه ای دارد؟

قیمت نفت برنت، یکی از قیمت های مرجع، به حدود ۷۰ دلار رسیده که در چهار سال اخیر بی سابقه است. کاهش قیمت از اواخر تابستان شروع شده و هفته پیش بعد از آنکه اوپک بر سر کاهش سقف تولید به توافق نرسید، امید بعضی کشورها مثل ایران به جلوگیری از کاهش قیمت و بلکه افزایش آن کمرنگ شد. علی قدیمی نگاهی کرده است به تاثیری که نفت ارزان می تواند بر تولید کننده ها داشته باشد.