پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش نرخ بهره سپرده های شش ماهه و نه ماهه در ایران

از امروز بانک مرکزی ایران، نرخ سود سپرده های شش و نه ماهه را دو درصد افزایش داد. سود سپرده های کوتاه تر و سپرده های یکساله فعلا بدون تغییر باقی مانده است. بانک مرکزی می خواهد از سرازیر شدن سرمایه های خرد به بازار ارز جلوگیری کند. نمایندگان مجلس هشدار داده بودند کاهش شدید قیمت نفت و کاهش درآمد ارزی دولت می تواند دور تازه ای از تلاطم را در بازار ارز شروع کند. امیر پایور گزارش می دهد