رئیس جمهور ایران دستور احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را صادر کرد

حق نشر عکس 1

حسن روحانی رئیس جمهور ایران هشت سال بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی از سوی دولت محمود احمدی نژاد، مصوبه اخیر شورای عالی اداری درخصوص احیای این سازمان را ابلاغ کرده است.

با احیای دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی، این سازمان دوباره وظیفه برنامه ریزی درازمدت، بودجه نویسی و نظارت و ارزیابی طرح های عمرانی را بر عهده خواهد داشت.

براساس این مصوبه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف است اقدامات لازم از جمله تهیه و تنظیم شرح وظایف و ساختار سازمانی را به عمل آورد و تا تصویب ساختار تازه، ساختار قبلی سازمان عمل خواهد شد.

دوازدهم آذر ماه امسال شورای عالی اداری تصویب کرده بود که سازمان مدیریت برنامه ریزی با ادغام دو معاون "برنامه ریزی و نظارت راهبردی" و "توسعه مدیریت و سرمایه انسانی" ریاست جمهوری تشکیل شود.

بنابر مصوبه شورای عالی اداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی با هدف "فراهم آوردن اقتضائات راهبری توسعه کشور، طراحی زیر ساخت ها و رصد توسعه پایدار و متوازن" تشکیل خواهد شد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای عالی اداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی را پشتوانه کارشناسی اداره کشور خوانده و گفته بود: "این سازمان همواره از کارشناسانی زبده در امر برنامه ریزی و اقتصاد برخوردار بوده که متاسفانه پس از انحلال، بخش زیادی از نیروی انسانی و توان کارشناسی این مجموعه تضعیف شد."

انحلال سازمان

محمود احمدی نژاد از ابتدای به قدرت رسیدنش با سازمان مدیریت و برنامه ریزی موافق نبود که رئیس آن به عنوان معاون رئیس جمهور فعالیت می کرد اما از نظر تشکیلاتی وابسته به ریاست جمهوری نبود. وی ابتدا سعی کرد تغییراتی در ساختار آن ایجاد کند ولی کمی بعدتر آن را منحل کرد.

آقای احمدی نژاد ابتدا در مهر ماه سال ۱۳۸۵ یک سال بعد از به قدرت رسیدنش، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها را به زیرمجموعه استانداری ها منتقل کرد که با واکنش منفی مدیران و کارشناسان این سازمان مواجه شد. کارشناسان می گفتند که استانداری یک نهاد سیاسی و امنیتی است در حالی که سازمان مدیریت یک نهاد برنامه ریزی و عمدتا اقتصادی است و با ادغام آنها مدیریت و برنامه ریزی ماهیت خود را از دست خواهد داد.

با وجود مخالفت ها، آقای احمدی نژاد در اوایل تابستان سال ۱۳۸۶ این سازمان را که در آن زمان نزدیک به ۶۰ سال تجربه برنامه ریزی داشت، منحل کرد و به جای آن دو معاونت "برنامه ریزی و نظارت راهبردی" و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی" زیر نظر خود تشکیل داد.

اکنون همان دو معاونت دوباره در هم ادغام می شود و بر مبنای همان ساختار قدیمی فعالیت خواهد کرد تا ساختار جدید آن تصویب شود.

این سازمان یکی از قدیمی ترین نهادهای برنامه ریزی در ایران است که شش دهه پیش زمانی تشکیل شد که دولت وقت ایران تصمیم گرفت برای هماهنگ کردن برنامه های عمرانی، هیاتی به نام "هیات عالی برنامه" تشکیل دهد.

حق نشر عکس ISNA
Image caption آقای احمدی نژاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی را منحل کرده بود

بعدها در وظایف و تشکیلات اداری این "هیات" تغییراتی ایجاد شد و به "سازمان برنامه و بودجه" تغییر نام داد.

در سال های اول بعد از انقلاب، نقش سازمان برنامه و بودجه در تصمیم گیری های اقتصادی به شدت کاهش یافت و بعد از آن نیز در دوران جنگ هشت ساله با عراق، مدتی کار تدوین بودجه به نخست وزیری سپرده شد.

در سال ۱۳۷۸ با هدف یکپارچگی در برنامه های توسعه و فراهم کردن زمینه اجرای آنها، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور با هم ادغام شدند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به وجود آمد.

آقای احمدی نژاد در اولین سالهای ریاست جمهوری اش این سازمان را در حالی منحل کرد که ۹ معاونت و ۱۰ شورا داشت و مهمترین شوراهای زیر مجموعه آن، شورای عالی اشتغال، شورای امور اداری و استخدامی، شورای اقتصاد و شورای عالی اداری بود.

مرکز آمار ایران، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و سازمان نقشه برداری، از جمله سازمان ها و مراکز زیر مجموعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی بودند.

به نظر می رسد فعالیت غیررسمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی از قبل شروع شده است چنانکه روی جلد بودجه سال آینده ایران که سه هفته پیش به مجلس فرستاده شد، نام این سازمان حک شده بود.

مطالب مرتبط