پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا دیپلماسی نفتی ایران در مقابل عربستان موفق خواهد بود؟

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران، سکوت عربستان در واکنش به روند سقوط قیمت نفت را اشتباهی استراتژیک دانسته و خواستار مداخله پادشاه عربستان در جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت جهانی نفت شده است .

همزمان رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران از کاهش پانزده درصدی سهم نفت خام در لایحه بودجه سال آینده خبر داده و گفته است که جایگزین این کاهش، درآمدهای مالیاتی، عوارض، صادرات غیر نفتی، و "برای اولین بار" کسب درآمد از گردشگری خواهد بود.

نقش عربستان در مورد تعیین قیمت نفت چیست و عملکرد فعلی این کشور چه تاثیری بر ایران دارد؟

این سوالی است که ناصر مدنی در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی در روز ۱۳ دی ماه با مهرداد عمادی کارشناس مسائل اقتصادی در میان گذاشته است.

برای شنیدن سایر برنامه های رادیویی ما به صفحه ویژه رادیو مراجعه کنید.